^
JEMIS
U nihamana nu hakats u niga
A katunun moni na katun papala
A poata turu hiamus
A katun te hengona ba te katoe nen
Alimiu go ma ngil kalakala rami u katun
A nihamana na markato
U mia
U hakats u nigana i iasa
Ara gi ma hikapien mei u ngilina i puta
Alimiu go ma ranga homi nami a man hahatoulana
Alimiu go ma ranga seseimi
U katunun moni e gi hanei
A tou hahaloso na tou singo