56
Aisaia 56:1-8
Anututä ämawebe gägäni api yämagurek
Yawetä ämawebeniye ŋode yäwetak;
Näk täŋkentäŋ tamiŋpäŋ tämagurayäŋ täyat u kadäni keräp täyak unita in kudän siwoŋi täŋpeŋ kuŋat täkot. Ba äma ätu oraŋ yämiŋpäŋ täŋkentäk-kentäk täŋ yämik täkot.
* Ais 55:7; Sam 1:1, 24:4-6, 85:9; Jer 7:3-10; Mat 3:2; Luk 11:28; Jon 7:17; Rom 10:6-10; Rev 22:14 Nadäkaŋ? Äma ude täk täkaŋ, ba Sabat orekiritta nadäŋirä ärowani täk täkaŋ, ba waki täkta nämo pidämtak täkaŋ, äma udewani näkŋo oretoret terak it täkaŋ.
* Mat 8:10-11; Apos 8:27, 10:1-2, 13:47-48; Rom 2:10-11; Efe 2:12; 1Jo 3:1; Rev 3:12 Täŋpäkaŋ ämawebe kome kukŋi käda nanik Yawe täŋo ämawebe yäpurärätpäŋ bok it täkaŋ uwä ŋode nämo yäneŋ; Yawetä nin iniken ämawebeniyekät iniŋ oretta yäjiwät täyak yäŋ nämo nadäneŋ.
Ba äma yabäni däranitä imaka, ŋode nämo nadäneŋ; Nanakna nämo unita wäpna biŋam ikek nämo, päya kubit täwani ude itat unita Yawetä iniken ämawebeniyekät säkgämän itta yäjiwät täyak yäŋ nämo nadäneŋ. Nämo!
Yawetä äma udewani ŋode yäwetak; In Sabat orekiritta nadäŋirä ärowani täŋpäŋ kudän näkä gäripi nadäk täyat u iwatkaŋ topmäk-topmäkna täŋo man gwäk pimiŋpäŋ iwatnayäŋ täŋo uwä inta ŋode api täŋ tamet;
Nadäŋ tamiŋpäŋ näkŋo yotken wäp biŋam säkgämän api tamet. Wäp biŋam tamiŋira ämawebenaye bämopiken penta täga api it yäpmäŋ äroneŋ. Bureni, wäpjin biŋamtä ämawebe nanakiye nikek täŋo wäpi biŋam api yärepmirek.
Ude yäŋkaŋ Yawetä ŋode yäyak;
Ämawebe kome kukŋi käda nanik ämawebenaye yäpurärätpäŋ bok itkaŋ näka nadäŋ namikinik täŋkaŋ näk gämotnaken itkaŋ watä piä täŋ namik täkaŋ, ba Sabat orekirit kadänita nadäŋirä ärowani täŋpäpäŋ topmäk-topmäk täŋo man iwat täkaŋ in uwä oretoret täkot.
* Mat 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46 Imata, näkŋa tämagut yäpmäŋ Saion pomnaken api kwet. Täŋpäŋ yäŋapik yotnaken tepmaŋpäŋ oretoret api tamet. Ude täŋira naniŋ oretta bukänaken ärawa täŋ namiŋirä kaŋpäŋ gäripi nadäŋpäŋ api nadäŋ tamik täŋpet yäk.
Unita nadäkaŋ? Näkŋo kudupi yot uwä ämawebe komeni komeni kudupta äbä itpäŋ yäŋapik man yäŋ namineŋta api irek.
* Jon 10:16 Täŋpäkaŋ Ekäni Yawe ärowani, Isrel ämawebeniye iwan täŋo komi piäken nanik äneŋi yämagut päbä komeniken yepmaŋkuko unitä ŋode yäŋkehärom taŋkuk; Äma gägäni ätu ämawebenaye ukät bok itta yämagut päbä api yepmaŋpet yäk.

*56:2: Ais 55:7; Sam 1:1, 24:4-6, 85:9; Jer 7:3-10; Mat 3:2; Luk 11:28; Jon 7:17; Rom 10:6-10; Rev 22:14

*56:3: Mat 8:10-11; Apos 8:27, 10:1-2, 13:47-48; Rom 2:10-11; Efe 2:12; 1Jo 3:1; Rev 3:12

*56:7: Mat 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46

*56:8: Jon 10:16