4
God nɨp cɨg aij gɨmim
Pör pör mulu lugö pen pen gɨpim u, gasɨ naij aŋ kale daŋ pen pen göm, hañ romaŋ kale ud ɫɨp gɨnɨg gab u me, anɨg gɨpim. * Ro 7:23 Nan aij udnɨg nɨŋbim gau udagim, kal yabɨƚ jumim, nɨbi bɨ al pak lun a gɨmim gɨpim. Nan aij gau udagmim rö lö, pen pen hagmim, pen pen gun a gɨmim nɨŋbim. God nɨp hag nɨŋbep, udbep. Pen nɨp hag nɨŋagpim. Pen God nɨp hag nɨŋbim ñɨn u, gasɨ nɨŋ aij gɨmim hag nɨŋagpim. Hanɨp ke aij gaŋ, a gɨmim, hañ romaŋ hon ke aij gaŋ, a gɨmim, hag nɨŋbim u me, hag nɨŋbim rö gagöp.
Kale bɨ si udep nɨbi rö mɨdpim! Nɨŋim! Nɨbi bɨ gasɨ kale nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i lau adö nöp aröp gau, God nɨp mulu lugö, nan anɨb gau nöp gasɨ nɨŋbal. Anɨb u, kale nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdöp nan gau mɨdmagö lɨnabim u, kale God kauaƚ mauaƚ nɨpe mɨdeinabim. * Ro 8:7; 1Jn 2:15 Adö anɨbu God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, “God Ana hanɨp aŋ daŋ la u, hon nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdöp nan gau mɨdmagö lagnabun, a göm, gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdöp,” a gɨla. Pen God Manö adɨŋ anɨbu nɨŋbe, yɨharɨŋ rö löp ar? Pen nɨpe hanɨp mög nɨŋöm, ud aij göm, abad mɨd aij yabɨƚ göp. Adö anɨbu nöp, God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Nɨbi bɨ ke nöp mɨdun, mɨd aij gɨpun, a gɨpal gau,
God kalɨp manö kƚö rö hagöp;
pen nɨbi bɨ hib kale ke haglö adö aragnab gau,
nɨpe mög nɨŋöm, ud aij göm, abad mɨd aij göp,” a gɨla. * Pro 3:34; 1Pi 5:5
Anɨb u, God nɨp böŋ lau mɨdmim, nɨpe hagöp rö nöp gɨmim. Seden nɨp wasö gɨnabim me, kalöp arɨk arnab. * Ep 6:12 God nɨp cɨg aij gɨpe, nɨpe kalöp cɨg aij gɨnab. Kale nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpim gau, nɨbi bɨ aij mɨdaiun, a gɨmim, ñɨmagö kale gac göp u ñɨg lɨ yu aij gɨmim. Pen kale God nɨp hain gɨpun, a gɨmim, piral hagpim gau, gasɨ mɨhöp nɨŋbim u arö gɨmim, gasɨ aij añɨ nöp nɨŋmim, God nɨp nöp cɨg aij göl gɨ mɨdaimim. * Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:16 Mɨhol gɨpim u arö gɨmim, mög gö nɨŋöl gɨ mɨɫöŋ göl gɨ mɨdaimim. 10 Bɨ Kub nɨŋ mɨdöp rö, hon nɨbi bɨ hib mɨdagöp, a gɨmim, nɨp sabe gɨnabim me, nɨpe hib kale gö adö laŋ arnab. * Job 5:11; 1Pi 5:6
11 Añ mam bɨ. Añ mam rɨmnap, kale nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpal, a gɨmim, kalɨp hag dap lugagmim. Nɨbi bɨ añ mam hag dap lugpal gau, God lo manö nɨpe u abe hag dap lugpal. Anɨg gɨmim, nɨbi bɨ God lo manö hain gɨpal rö mɨdageinabim; nɨbi bɨ God lo manö aij mɨdöp aka nɨhön rö mɨdöp, a göm, gasɨ uƚhai nɨŋbal gau rö mɨdeinabim. 12 Pen God nɨpe nöp lo manö hag la. Nɨpe nöp lo manö nɨŋöm, nɨbi bɨ manö kub nɨŋnab. Nɨpe nöp hanɨp ud kamɨŋ yunab aka al pak lɨnab. Anɨb u, kale nɨhön gɨnɨg, “Nɨbi bɨ gau nɨbi bɨ aij, nɨbi bɨ gau nɨbi bɨ naij,” a gɨmim hagabim? Kale anɨg gagmim. * Ro 2:1; 14:4
Hib kale ke hagpe adö aragnɨm
13 Pen nɨŋim! Kale rɨmnap hagpim, mɨñi aka rol rö, daun kub ap amun, anɨb gau mɨ añɨ ap wög bisnis gun, mani kub udun, ado gɨ auun, a gɨpim. Pen nɨŋ aij gɨmim. * Luk 12:18-20 14 Hainö nɨhön nɨhön gɨnab u nɨŋmim hagagpim. Mɨñi kamɨŋ mɨdpun u pen kamɨŋ mɨdpun anɨbu, kumi yuö yuöp rö nöp göp. Magö u mɨdöp, magö u agamɨj ur gö aröp. * Pro 27:1; Sam 39:5,11 15 Göp anɨbu rö, manö hagpim anɨbu arö gɨmim hagmim, “Bɨ Kub nɨp aij geinab u, hon kamɨŋ mɨdun, anɨg anɨg gɨnabun,” a gɨmim. 16 Pen bɨ kub nɨbi kub mɨdpun, a gɨmim, hib kale ke gɨpe adö aröp u, naij yabɨƚ göp.
17 Unbö rö gep u aij, a gɨ gasɨ nɨŋbun u pen anɨg gagnabun u, nan si nan naij gɨnabun. * Luk 12:47

*4:1: Ro 7:23

*4:4: Ro 8:7; 1Jn 2:15

*4:6: Pro 3:34; 1Pi 5:5

*4:7: Ep 6:12

*4:8: Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:16

*4:10: Job 5:11; 1Pi 5:6

*4:12: Ro 2:1; 14:4

*4:13: Luk 12:18-20

*4:14: Pro 27:1; Sam 39:5,11

*4:17: Luk 12:47