^
GALATIANS
Eto Paul na ahari erevi enda Galatia ta ekalesia tapa ta degi kajena
Duru javotoho nei irae.
God na Paul jage eto umbuna.
Paul da Jerusalem ta pambuto apostel nei uhoho ga ke ena.
Peter na joru ena avo Paul na kito harikena.
Judea embomeni te enda nei embomeni te na daingeto embomeni jajavotoho aisora
Ke pepeni simba arotemo God humota aro?
God na Abraham ta degi ikau umbaja oje ena.
God ta ke pepeni amita pure.
God ta meniundi ta ke ra.
Paul na Galatia embopota oje kahari ikena.
Evohu Hagar te Sarah te amita ke humbuto ahe kihira ena.
Ungotena nei deina andiraera.
Ahihi ta vasiri eto hamo ta vasiri.
Ungota ango bouka avo hondate hondate ue umbuvujo.
Paul ta pekari ikena.