^
1 TESALONAIKA
Vekaiwa me Tesalonaika yadi sauluva faifaina.
Faulo yana folova Tesalonaika ꞌwaineye.
Me Tesalonaika vita i veluagadi Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega.
Faulo nuanuana me Tesalonaika i na foge-vaituganidi.
Faulo Timoti i vetunei nuanuana me Tesalonaika yadi mia i na ꞌasetai.
Timoti yana luꞌivona me Tesalonaika faifaidi.
Sauluvanina Yaubada yana ꞌeba sosoana, kumanina nuanuana.
Iesu yana vila-vaitugana faifaina.
ꞌWa na ꞌidewadewa ꞌada Toveimea yana vila-vaitugana faifaina.
Faulo yana nuanua ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
Faulo yana ꞌalanuai.