^
Epesas
Kristo do aŋek Piŋkop da nin paŋkaluk agɨt
Kristo do aŋek Piŋkop da Kwen Kokup dakon yo tagɨsi nimɨsak
Pol da Epesas amɨn Piŋkop da nandak nandak yomjak do bɨsit agɨt
Kristo da pi agɨt do aŋek nin egɨp egɨp abɨdagɨmaŋ
Kristo da kabi bamorɨ uwal uwalon egɨpgumaŋ uŋun paŋmuwukban kabi kaloŋɨ agɨmaŋ
Paŋmuwukbi morap nin Piŋkop dakon yutni
Pol Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋosak dakon pi taŋ ɨmɨsak
Pol da Epesas amɨn tebaisi atni do bɨsit agɨt
Nin Kristo dakon gɨptɨmni ekwamaŋ do Piŋkop dakon aŋpak aneŋ
Nin Kristo dakon gɨptɨmni ekwamaŋ
Paŋmuwukbi aŋpak kalugɨ baŋ ani
Ji teŋteŋɨkon egɨpni
Pol da mɨŋat eyo kɨlɨ abi do yagɨt
Pol da mɨŋat monjɨyo gat ae meŋ datyo gat do yagɨt
Pol da oman monjɨ gat mibɨltok amɨn gat do yagɨt
Paŋmuwukbi uŋun emat amɨn yombem
Piŋkop da paŋpulugosak do Pol da bɨsit agɨt