2
Deo inasi kadonga tutui ngan patutuinga gid panua ad posanga
* Mt 7.1-2, Ins 8.7Be eao eaba sai toa sol gid panua padengada ngan posanga, eao kado ga lem idil paeamao iuot masaeai, ngansa eao kakado gid kadonga lalaede mambe gid pade, ta irangrang ngan eao karara go mao. Gita taoatai, Deo ele kadonga ngan pamadidnga gid panua ngan led kadonga toa bedane eine tutui. Be oangga eao sol panua padengada ngan posanga, be lem kadonga lalaede mambe gid pade, eine paeamao. Eao eaba tanoeai am, be eao oangga Deo ga irangrang ngan ipamadid go ngan posanga mao? * Ep 1.7, 2Pe 3.15Madongan? Deo ilolo marum ngan eao ga isanga go mole tau, ga ikoli lem kadonga papaeamao manmanae mao. Be eao oangga kadonga toa ne eine danga sapaean? Deo iuangga ele kadonga lolo marum aea ga idada go ta eao pul lem kadonga. Be eao oatai mao?
Be mao. Eao tangam balbal tau ta tinim ngan pulnga lolom mao. Ta ngan kadonga toa ne, eao laelae am mulian ngan am kolinga paeamao ngan ado toa Deo ele kadonga lolo bake aea iuot masaeai. Ngan ado toaiua, ei ga ipasolan ele kadonga tutui ngan kolinga gid panua led kadonga. * Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 16.27, 2Ko 5.10“Deo ga ikoli gid panua kelede kelede led kadonga, ta inasi tutui ngan saoa kadonga tikakado.” Panua edengada timarum tau ngan nasinga kadonga kemikemi ta tiloilo edap ngan geranga ele taranga ga ngan Deo ipakuru ngan gid. Gid panua toa bedane, Deo ga ibada madonga kemi somisomi aea pagid. * 2Te 1.8Be panua padengada matad ngan gid mulian, ta tipul murid ngan posanga tautaunga ga tinasi kadonga papaeamao. Eine Deo ga ilolo bake ngan gid kapei tau. Kadonga kulupu tau ga ieieinga kapei ga iuot ngan sapadua tikakado kadonga papaeamao. Eine ga iuot ngan gid Iuda mugaeai ga ngan gid alu padengada pade. 10 Be gid panua toa tinasnasi kadonga kemikemi, Deo ga ipasolan ele taranga pagid, ga ipakuru ngan gid, ga ipatarui lolod pade. Eine ga iuot bedane ngan gid Iuda mugaeai ga ngan gid alu padengada pade. 11 Ngansa Deo ikado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau.
12 Ngansa sapadua tiuatai ngan apu mao, be tikado kadonga sat, goibe led apu mao be tiduaea. Be sapadua timado gadio ngan apu ga tikado kadonga sat, eine Deo ga inasi apu aea posanga ta ipanas gid. 13 Ngansa panua toa tilongo sapaean apu aea posanga, irangrang ngan tiuot tutui Deo imatai mao. Be panua toa tinasnasi apu, Deo ga iuato gid kekelegid panua tututui. 14 * PA 10.35Tautaunga gid panua Iuda ad mao tiuatai ngan apu mao, be oangga lolod ila ngan nasinga kadonga kemikemi mambe apu ikeo ngan, eine led kadonga kemikemi toa ne iuot mambe led apu. 15 Gid panua toa bedane tipasolan mambe apu aea nasinga ienono lolodeai. Ta lolodeai pade tinaman mambe kadonga toa tikakado eine tutui ta ikarara gid ngan ado toa Deo ipamadid gid ngan posanga. Be pateatea led kadonga padengada igalgal lolod. 16 Ngan ado toa Deo ipamadid gid panua ngan posanga, eine ga imata inasi led kadonga mumulnga ga saoa posanga mumulnga ienono lolodeai. Naurata toa ne ngan pamadidnga gid panua ngan posanga, Deo idol ga idae Iesus Kristus ibageai, lalaede mambe leg ato kemi ikeokeo ngan.
Gid Iuda tiuangga apu irangrang ngan ilua gid ta tiuot tutui Deo imatai
17 Be eao sai? Eaba Iuda am, na? Eao eadi apu ton Moses irangrang ngan ilua go ta easal posanga toa Deo ipamadid go ngan, na? Be eao parim ngan go mulian ta keo ga ot iaoa kelede ton Deo, na? 18 Eao oatai ngan saoa kadonga Deo ikim, ta eao nanale ngan apu ta keo ga eao rangrang ngan sio saoa kadonga eine kemi ga kemi tau, na? 19 Eao eadi go mulian mambe eao rangrang ngan pasolan edap pagid panua matad sususu, na? Eao keo ga ot mambe taranga togid panua timamado dodomeai, na? 20 * 2Ti 3.5Be ngan apu, eao keo ga posanga tautaunga ga oatainga toa ngada oa ienono pago. Ta eao keo ga ot eaba paoatainga aea togid panua buobuonga ad, ta eao oangga pananale gid gergeu gereirei, na? 21 * Mt 23.3-4Io, eao papaoatai panua padengada, be ikamado ga eao paoatai go mulian mao? Eao somisomi keo ga, “Irangrang ngan gimi alublub mao.” Be eao pade lublub, na? 22 Eao somisomi keo ga, “Irangrang ngan gimi akado arala ta apaeabu ngan oaioainga mao.” Be eao kado kadonga arala, na? Eao keo ga gid deo pakakanga ad namer eine danga paeamao ga paeamao tau. Be eao lublub danga raring aea pagid namer ad lumaeai, na? 23 Eao parim ngan go mulian ta keo ga oatai ngan Deo ele apu. Be eao laputian apu idil edengada, ta ngan kadonga toa ne eao matam ibiu Deo. 24 * Ais 52.5, Ese 36.22Lem kadonga iuot lalaede mambe Deo ele laulau aea posanga ga bedane, “Ngan lemi kadonga papaeamao, gimi apaeabu ngan Deo ieda rabu ngan gid alu padengada.”
Palunga tautaunga eine saoa danga?
25 Eao am palunga ga ilua go oangga eao nasi apu somisomi. Be oangga eao laputian apu idil etangada, eao am palunga eine danga sapaean. Ta eao ot lalaede mambe eaba tipalu ei mao. 26 * Gal 5.6Tota oangga eaba ede ibada palunga mao, be inasi tutui gid kadonga apu ikeokeo ngan, eine ga Deo igera ei mambe eaba ede tipalu ei. 27 Tautaunga eao bada palunga ga Deo ele apu ienono pago, be oangga eao laputian apu idil etangada, eine eaba toa ibada palunga mao ga isol go ngan posanga.
28 Ngansa oangga sai iman eaba Iuda aea ngan ieda kekelen, eine eaba Iuda aea tautaunga mao. Ga pade, palunga eine danga tinida aea kekelen mao. 29 * Lo 30.6, Kol 2.11Be eaba iman Iuda aea tautaunga ga ibada palunga tautaunga oangga Itautau Tutui ipul ei ga iuot toa bedaoa iloleai. Goibe itin madongan. Eaba toa bedane, ieda kapei iuot ngan gid eababa led pakurunga mao, be ieda kapei ngansa Deo ipakuru ngan ei.

*2:1: Mt 7.1-2, Ins 8.7

*2:4: Ep 1.7, 2Pe 3.15

*2:6: Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 16.27, 2Ko 5.10

*2:8: 2Te 1.8

*2:14: PA 10.35

*2:20: 2Ti 3.5

*2:21: Mt 23.3-4

*2:24: Ais 52.5, Ese 36.22

*2:26: Gal 5.6

*2:29: Lo 30.6, Kol 2.11