3
Yai Gumam yo tongua mapunom beme
Ena Yai Gumam bei moiro no Yura ari akire di norongua ena no mapunonom bepunga ari bakom ta yokamai mapunonom bire ime de eropuno? Te no yokamai ganom guwo dupunga mapunom i nokapu dumo? Kawom, no tai mapunonom munmane bepunga akire di norome. Ena mapunom koma wom i epe: Yai Gumam kam mapunom no yokamai norere “Ne yokamai na kanam i kiapam nokapu beire ari yai opai di mari de ereiyo!” epe di norome.* Sam 147:19-20; Ro 9:4 Ena no Yura ari moipungi suwo koropane Yai Gumam kam dourom boikenainga ena yokamai mapunom niki dongua Yai Gumam mapunomom nokapu wom bengua ime dowaimo?* Ro 9:6; 2 Ti 2:13 Ma deiyo! No ari yai opai muruwo kasu duwapunga Yai Gumam towane kakom kakom kawom duwame. Ka mapunom koi dungua i epe:
O, Yai Gumam, ne ka duwanga no yokamai firapunga ne ka dinga i kawom dine. Te ari ka kori di erowainga kakom kakom ne ari bire ime de erowane,
ka mapunom epe dume.* Sam 51:4 Ena na bei moiro ari inokore ei fingamere epe dourom boiro ka ta duwaiye. Yokamai bei moiro “No yokamai mapunonom niki dongua bepunga iran ari nokaninga ‘Yai Gumam towane yo tere moime,’ di fime. Ena no mapunonom niki dongua bepunga ari Yai Gumam kam bawom dinga iran Yai Gumam ganom kipi kaingua mokom bai norowangua i faikename,” epe dinga i kawom faikeme. Yai Gumam yo tere moikenangua ena no ari yai opai ipu si norowangua i faikename. Faikenamba yai ta bei moiro “Na furo kasu waninga konom wanaipa ari yokamai kanainga Yai Gumam ‘Mapunom epe benaiye,’ di koi enguamere epe kawom bengua kanero Yai Gumam kam akire di towainga iran Yai Gumam na ganam kipi karangua mokom bai narowangua i faikename,” epe duwangua i ama faikeme. Yaromi ka i kawom duwangua ena no fi ki si topunga yokamai “Ari koropane Yai Gumam kam akire duwaime,” diro mapunom niki dongua benapunba yaromi kam kawom dikeme. Ari suwo koropane kasu dire “Na ka epe dume,” epe kasu dime. Ena iran yokamai na ka epe dika ka dinga kipi niki wom dongua kaingua akaiyom inainga faname.* Ro 6:1
Yai towane ta yo tere moikeme
Ena i torae duwapune? Yai Gumam bei moiro no Yura ari nokanumba bakom ta ari ekankemo? Ma deiyo! Na mora dika no Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai muruwo bianom faipunga konom dourom boire ma dowapunga faikeme.* Ro 3:23 10 Ena kam mapunom i epe dume:
Yai ta yo tere moingua furo Yai Gumam mapomdi arowangua moikeme. 11 Te yai ta mapunom yo tongua kawom mora fingua moikeme. Te yai ta “Yai Gumam mapunom fire kam akire duwaiye,” dungua yaromi moikeme. 12 Te ari yai opai muruwo Yai Gumam mounom wako teimie. Yokamai muruwo kon nokapu wom ma deime. Yai towane ta mapunom nokapu wom bengua moikeme.* Sam 14:1-3; 53:1-3 13 Yai goingua yono dipanom unguamere epe yokamai ka dinga dipanom ume. Yokamai ka dinga ari koropane gumanom bauwi ereimie. Onopa fuma ari ganom karangua goraingamere epe ari ka dinga i sumuna ari ei goimie.* Sam 5:9; 140:3 14 Yokamai bei moiro ari kura kam di erere bei niki de ereime. * Sam 10:7 15 Te yokamai kene kene eire fure ari ei goime.* Pro 1:16; Ais 59:7-8 16 Kakom kakom yokamai koro koro fure tai ta ta muruwo bei niki de erero te ari yokamai mapunom niki dongua bei ereingoro yokamai denom minom kipi kaime. 17 Yokamai fure ari gore amene engua bei ereinga konom dourom boikeimie. 18 Yokamai Yai Gumam kam akire duwainga kam fikeime.* Sam 36:1
19 Ka mapunom i epe dungua ena no mora fipunga ari “No yokamai ka di guwo dungua dourom boipune,” dinga yokamai ka di guwo dungua muruwo dourom borainga i fanangua ena na ka koma boika mapunom i ari muruwo bianom fainga ari moinga ena nonon Yura ari yokamai ama bianom faingua ari moipunie. Ena iran Yai Gumam ipu si norowangua kakom yaromi “No yokama muruwo bianom faingua moime,” duwangoro te no yokamai ka mokom bai towapunga i faikename. 20 Ena no yokamai Yai Gumam ka di guwo dungua fire no mora fipunga no bianom faipunga ari moipunga ena no yokamai ka di guwo dungua dourom borapunga Yai Gumam “No yo teinga ari moime,” di norekename.* Ro 7:7; Gar 2:16
Yai ta Kirisito fi ki si towangua yo tere morame
21 Ena epena kakom Yai Gumam ari yo tere morainga konom i mari dongoro ka di guwo dungua konom dikeme. Ma deiyo! Dikemba ka di guwo dungua te Yai Gumam kam di mari deinga yokamai furo ari yo tere morainga mapunom di mari deime.* Ap 10:43 22 Ena ari Yesu Kirisito fi ki si towainga Yai Gumam bei moiro “Yokamai yo tere moime,” duwame. Kawom, ari yai opai muruwo Kirisito fi ki si towainga Yai Gumam epe duwame. Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai gere fi ki si towainga mapunom dourom borainga ena Yai Gumam “Yokamai yo tere moime,” duwame.* Ro 1:17; Gar 2:16 23 No yokamai muruwo bianom faingua ari moiro te Yai Gumam bau boingua keranom sunguamere epe moikepunga ena Yai Gumam fi ki si towapunga konom i mari de norome.* Ro 3:9 24 Ena Yai Gumam yo morom bei nokapu de norongoro ena no yo tere moipunie. Kirisito Yesu uro no yokamai goi norere meina bai norongua iran i Yai Gumam dem miriyom api si norekename.* Ro 5:1; Ef 2:8 25 Yai Gumam “Kirisito gorangua ena no yokamai fi ki si towapunga bianom fanangua kore dowaiye,” diro Kirisito i mari de norome. Koma Yai Gumam bei moiro “Kene kene eiro no yokamai bianom bepunga mokom bai erere kipi kaingua bei erowaiye,” di fimba kene kene eiro mokom bai norekengua iran no yokamai “Yai Gumam yaromi yo tere moime,” dupune,* Ef 1:7; 1 Yo 4:10 26 Ena epena moipunga kakom Yai Gumam yo tongua mapunomom opon di norome. Yai Gumam ama bei moiro no yokamai Yesu fi ki si topunga “Yokamai yo tere moimie,” dungua yaromi moingua opon di norome.
27 Ena iran no yokama nonon kanom bawom duwapunga konom i dumo? I dikeme. Ta bengoro nonon kanom akire duwapunga konom i dikeme? No yokamai ka di guwo dungua dourom boipunga ena Yai Gumam “No yokamai yo tere moime,” dikemba no yokamai Kirisito fi ki si topunga ena Yai Gumam “No yokamai yo tere moime,” dungua ena nonon kanom akire duwapunga konom i dikeme.* 1 Ko 1:31 28 Ena no mora fipunga no yokamai Kirisito fi ki si topunga ena Yai Gumam “Ne yokamai yo tere moime,” dume. Te no yokamai ka di guwo dungua dourom boipunga ena Yai Gumam “No yokamai yo tere moime,” dikeme.* Gar 2:16 29 Te Yai Gumam bei moiro no Yura ari towane akire di noromo? Nemane. Yai Gumam ari Yura ari moikeinga yokamai yai opai muruwo ama akire di erome.* Ro 10:12 30 Ena Yai Gumam towane wom moingua ena no Yura ari fi ki si towapunga iran yaromi “No yokamai yo tere moime,” duwame. Te ari Yura ari moikeinga yokamai fi ki si towainga iran yaromi “Yokamai yo tere moime,” ama di erowame.* Ro 4:11-12 31 Ena iran na “Ari yokamai Kirisito fi ki si towainga Yai Gumam ‘Yokamai yo tere moime,’ duwame,” epe dika ka di guwo dungua bire ime dekeiye. Ma deiyo! Na ka epe dika na ka di guwo dungua akire diye.* Ro 8:4

*3:2: Sam 147:19-20; Ro 9:4

*3:3: Ro 9:6; 2 Ti 2:13

*3:4: Sam 51:4

*3:8: Ro 6:1

*3:9: Ro 3:23

*3:12: Sam 14:1-3; 53:1-3

*3:13: Sam 5:9; 140:3

*3:14: Sam 10:7

*3:15: Pro 1:16; Ais 59:7-8

*3:18: Sam 36:1

*3:20: Ro 7:7; Gar 2:16

*3:21: Ap 10:43

*3:22: Ro 1:17; Gar 2:16

*3:23: Ro 3:9

*3:24: Ro 5:1; Ef 2:8

*3:25: Ef 1:7; 1 Yo 4:10

*3:27: 1 Ko 1:31

*3:28: Gar 2:16

*3:29: Ro 10:12

*3:30: Ro 4:11-12

*3:31: Ro 8:4