31
Anduane Homogohondo mini mbiraore wuwa bi lenego ogo
Anduane Homogo-o i̱na í̠ kegoha ha do hole eberogoni. Iba 22.5, 71.1, Ais 49.23
I̱ waitigi karume i̱ bope nahelo í̠na biamogo bibe.
Í̠naga mini tigabiore kegonigo i̱ pele ngibe laro.
I̱naga bi larogo hale habe. Iba 71.2
Í̠na i̱ pele ngule abale ibabe.
I̱ ha do holene egeanda ale í̠ kegoni.
I̱naga waitigirume i̱ bope holigo
í̠na i̱ ho hagira bu habe.
 
Heneneore í̠ i̱naga ha do anda ale howa Iba 18.2, 23.3, 25.11
i̱ baya hangu handayaho kegoni.
I̱ hariga polene ngagoria pialu kogola
í̠na haru holebero lalu abale lo wiridagua
i̱ haru halu bamba habe.
Waitigi karume i̱ gonoha delo
gono wiaho ngagoria pialu do wuligo
í̠ i̱naga ha do anda kegonigo í̠na handayaho habe.
I̱ni í̠ha ya harogoni. Lg 23.46, Ab 7.59
Anduane Homogo-o í̠ Ngode Datagaliwabe mini bilinaheore kegonigo
i̱ pele ngialu haru dai bulebere.
 
Wali agali dama mitangi bialu
gime wabini ngagohondo bi pupu wiaga karu hondowa
í̠ turu nahaga kegoni.
I̱na nde í̠hondo mini mbiraore wu haga kogoni.
Í̠na i̱ gubaliniho haabo haga kegonaga
i̱na í̠hondo turu timbuni ho kogoni.
I̱ genda yu kogo í̠ hendede.
Mo ko holene íbu ngago í̠ manda bu kegoni.
Waitigi bu karume i̱ minu garabaya bilo Iba 18.19
í̠na i̱ yupe nahe
handayaho haabo harigola i̱ bayale kogoni.
 
Anduane Homogo-o i̱ genda timbuniore yu kogo
í̠na i̱ dara halu biamogo bibe.
I̱na dugu bialu haabo hewaria i̱naga de tohe kogoni.
I̱naga hongo bibahende pirilape haya.
10 I̱ miniha genda yu kogome Iba 32.3, 102.3
i̱naga holene mo tubagi holobada.
I̱na dugu hongo howa bialu haabo kogome
i̱ dindini lu haabo naholeda.
I̱ha genda timbuniore ngelo kogome
i̱naga hongo ibira halu ereba haya.
I̱naga kunibi gedaore haragoni.
 
11 Waitigi bu karume i̱ mege bialu ka.
I̱ damene karume i̱hondo bi ko lalu kagoni.
I̱ mandabi karume i̱ hondowa gi hara.
I̱ harigani pialu koria wali agali lola haga birarume
i̱ handalu ti ibida pugupugu biaga.
12 Wali agali bu karume agali homenego embeda ho wahagadagua Iba 88.4-5
tigua i̱ embeda hai haya.
I̱ iba be pambulo wahene ngaligobi harudane hendedo.
13 Waitigi dewa karume i̱ mege timbuni bialu hearia hale haru.
Tigua i̱ mo gibia timbuniore hole haragoni.
Tigua mo ngoai howa i̱ mo ko hole manda bialu
i̱ bo waholenaga bi pongo balu ka. Yar 6.25, 20.3, 20.10, Md 27.1
 
14 Anigo uruni bialu helowa
Anduane Homogo-o i̱na í̠hondo mini mbiraore wu ko.
I̱naga Ngode Datagaliwabeore í̠ kegoni, lalu ko.
15 Horo bibahendengi í̠naga giha i̱ haabo kogoni ndobe.
Í̠na i̱ waitigi karunaga giha koria
agali i̱ mo ko hole talima ibaga bu karunaga giha koriabi i̱ yamibe.
16 Í̠naga biabe biahaga agali kogo hondowa i̱ dara habe. Dag 6.25-26, Iba 4.6, 67.1
Í̠na gubalini timbuni haga kegome i̱ pele ngibe.
17 Anduane Homogo-o i̱na í̠ olalu kogonigo 1 Sml 2.9, Iba 25.2, 115.17
waitigi bu karume i̱ bope helo yupe nahabe.
Agali ko uruni tini mo ko hai helabe.
Ti homenerunaga dinini pu hagaha pialu
tinaga ne harigaha bi nalelo mo ereba habe.
18 Agali uruni tigua mine halu mege bialu 1 Sml 2.3, Iba 12.3, Yu 15
agali tigabi karuhondo bi ko laga kagoni.
Tigua ke̱ holene bi ngaru dege laabo haga ka.
Tinaga ne harigaha bi lagadaru ereba helo ti bo wahai habe.
 
19 Wali agali í̠ni andaneha karu bayale helonaga Ais 64.4, 1 Ko 2.9
í̠na baya hanguore bialu kegoni.
Wali agali í̠nihondo mini mbiraore wu haga karu
í̠na baya hangu handayaho haga kegoni.
Wali agali bibahende bu karume de handai helo
í̠na ani bialu kegoni.
20 Wali agali maru bo wahole manda bialu karume Yob 5.21, Iba 27.5, 32.7
ti gingila mialu babe nahe helo
í̠na í̠naga wali agali í̠ninaga gubaliniha mo do ho kegoni.
Tinaga waitigi karume ti mege bialu bope nahelo
í̠na wali agali uruni í̠ni andaneha bayaleore helo
mo do ho kegoni.
 
21 Anduane Homogonaga mini yaraga holene nga. 1 Sml 23.7, Iba 17.7
I̱naga waitigi karume i̱ bo wahole ho mabu bu heagola
ibugua i̱ gubalini howa ibunaga hongome i̱ biamogo biya.
22 Bamba i̱ gi timbuni ho howa Ais 38.11-12, Yna 2.4
í̠ni kegoria naholiyanaga í̠na i̱ bo taliatagi harida lo manda biru.
Ani bu howa i̱na í̠hondo i̱ biamogo bia lalu dugu bialu hewaria
í̠na hale halu biamogo birigoni.
 
23 Anduane Homogonagaore wali agali mini bilinaheore kamiru-o
tígua ibunihondo gubalini hoore halimu.
Wali agali ibu talima pialu mini bilinahe karu
ibugua ti handayaho haga ka.
Wali agali mine haga karu
ibugua ti pani tini biyagobi nelo mo miaga ka.
24 Wali agali Anduane Homogohondo mini dunubiaho kamiru-o Iba 27.14
tí gi nahe elahe howa hongo haabo ho halimu.

31:1: Iba 22.5, 71.1, Ais 49.23

31:2: Iba 71.2

31:3: Iba 18.2, 23.3, 25.11

31:5: Lg 23.46, Ab 7.59

31:8: Iba 18.19

31:10: Iba 32.3, 102.3

31:12: Iba 88.4-5

31:13: Yar 6.25, 20.3, 20.10, Md 27.1

31:16: Dag 6.25-26, Iba 4.6, 67.1

31:17: 1 Sml 2.9, Iba 25.2, 115.17

31:18: 1 Sml 2.3, Iba 12.3, Yu 15

31:19: Ais 64.4, 1 Ko 2.9

31:20: Yob 5.21, Iba 27.5, 32.7

31:21: 1 Sml 23.7, Iba 17.7

31:22: Ais 38.11-12, Yna 2.4

31:24: Iba 27.14