^
GÔLIŊWAGA
Apômtaunê aŋela geoc tau lasê aŋga Bokim
Josua gêmac êndu
Lau Israel sêwi Apômtau siŋ ma gôliŋwaga sêkôc kôm sa
Debora agêc Barak sêku Sisera tulu
Debora agêc Barak nêŋ wê
Anôtô kêkalem Gideon
Gideonnê lau sêku lau Midian tulu
Gideon kêkôc lau Midian nêŋ kiŋ tôŋ
Gideonnê lêŋ ŋagêdô ŋamiŋ
Gideon gêmac êndu
Abimelek gêjam gôliŋ gamêŋ
Simson têna kêkôc eŋ
Simson agêc awê Timnaŋa
Simson kêku lau Pilisti tulu
Simson gêja Gasa
Simson agêc Delila
Simson gêmac endu