Rom
Pol Rom nɨbi bɨ kalɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Pol Rom nɨbi bɨ kalɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
Yad Pol. Krais Jisas wög gɨ ñeb bɨ nɨpe mɨdpin. God yɨp hag lö, Krais Jisas manö aij ud arep bɨ ap mɨdpin. God nɨpe yɨp udö, God manö aij u ud ajmɨdin. * Ap 9:15 Pen manö aij anɨbu, God hadame nöp bɨ manö hagep nɨpe gau kalɨp hagö, kale God Manö u Manö Uɫ u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla rö nöp ga. * Ro 16:25-26 Manö Uɫ kalɨ kƚiñ rɨköm hagla anɨbu, kale God Ñɨ nɨpe manö u nöp hagla. Ram mɨnöŋ iƚ i lau u, bɨ ne Depid rɨkö, rɨk dam dapɨl göm, nɨp yag daula. Pen nɨpe ke God, nɨpe ke uɫ yabɨƚ u, nɨpe umöm uraka u me, kƚö ke yabɨƚ anɨbu nɨŋun nɨŋbun, nɨpe God Ñɨ nɨpe yabɨƚ, Bɨ Kub hon Jisas Krais.
Jisas Krais yɨp mög nɨŋöm ud aij ga. Jisas Krais hib nɨpe adö araŋ, a göm, God bɨ gau abe yɨp abe hag löm haga, kale mɨnöŋ naböŋ gau rɨgoŋ rɨgoŋ nɨbi bɨ magöŋhalö yabɨƚ kalɨp Jisas manö aij hag ñɨbe, kale manö aij anɨbu nɨŋ udöm, hagöp rö nöp göl, a ga. * Ap 26:16-18; Gal 2:7-9 Pen kale Rom nɨbi bɨ mɨdpim au, God kalöp u rö nöp Jisas Krais nɨbi bɨ nɨpe ke hag la.
Anɨb u, kalöp Rom kai, God, nɨbi bɨ yad mɨdeilaŋ, a göm ud mɨdmagö yabɨƚ löp gau, kalöp köp i kalɨ kƚiñ rɨkabin. Bapi God, Bɨ Kub Jisas Krais, kalöp ud aij gɨmil, abad mɨd aij gɨlö me, kale agamɨj mɨd aij gɨmim. * Nab 6:25-26
Pol daun kub Rom arnam, a göm, gasɨ u nɨŋa
Manö nöd hagnɨg gabin u, kale Jisas Krais nɨŋ udpim u, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ goƚ adsagö gau magöŋhalö aiud anɨbu nɨŋöm haglö arab. Anɨb u, yad Jisas Krais nɨp sabe gem, God nɨp aij a gabin. 9-10 Yad God Ñɨ nɨpe manö aij u, gasɨ añɨ u nöp nɨŋem kƚö gem, hag ñɨ ajem, God nɨp wög gɨmɨdin. God nɨpe nɨŋöb, yad nɨp sabe gem, pör nöp hib kale hagabin. God nɨpe adan hiɨkö, kale mɨdpim au am nɨŋnabin, a gem, nɨp sabe gabin. * Ap 19:21; Ro 15:23
11 Jisas manö aij nɨpe rɨmnap kalöp hag ñɨnö, God Ana nɨpe ana kalöp nan aij ap ñö, ana kalöp aŋ daŋ pɨdöŋ mɨdaimim, a gem, kale mɨdpim au am nɨŋnam a gem gasɨ u pör nɨŋabin. 12 Pen adö anɨbu nöp wasö. Yad aunabin u, yad Jisas Krais nɨŋ udpin rö nɨŋmim, kale ana kalöp aŋ daŋ pɨdöŋ udmim, Jisas Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ yabɨƚ gɨnabim. Pen anɨg unbö rö, kale Jisas Krais nɨŋ udpim rö nɨŋem, yad u rö nöp ana yad aŋ daŋ pɨdöŋ udem, Jisas Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ yabɨƚ gɨnabin.
13 Añ mam bɨ. Yad kalöp am nɨŋnam, a gem, gasɨ u pör nɨŋmɨdin u pen adan mɨdageia. Amem, Jisas Krais manö aij u hag ñɨnö, kale manö aij u nɨŋmim, hagöp rö nöp nɨŋ udmim, Jisas Krais nɨp nɨŋ udpe, nɨpe kalöp ud asɨk yunɨm, a gɨ gasɨ nɨŋbin. Mɨnöŋ naböŋ ke ke gau, nɨbi bɨ rɨmnap aŋ kalɨp gau gɨnö rö, am aŋ kalöp au u rö nöp gɨbnep. * Ap 19:21
14 Pen Jisas Krais yɨp ud kamɨŋ yua u me, yad gasɨ nɨŋbin yad nan naböŋ mɨdöp. Yad nɨbi bɨ gau manö aij nɨpe u hag ñɨnam. Grik nɨbi bɨ gau abe, Grik nɨbi bɨ wasö gau abe, nɨbi bɨ kalɨ kƚiñ nɨŋbal gau abe, nɨbi bɨ kalɨ kƚiñ nɨŋagpal gau abe, kalɨp magöŋhalö manö aij nɨpe u hag ñɨnam, a gem, gasɨ u nɨŋbin. 15 Anɨb u me, yad kale daun kub Rom mɨdpim gau u rö nöp, am Jisas manö aij u kalöp hag ñɨnam, a gem, gasɨ añɨ u nöp nɨŋabin. 16 Jisas Krais manö aij nɨpe u God pɨdöŋ halö hagab u me, nɨbi bɨ manö anɨbu nɨŋ udeinaböl u, manö aij anɨbu kalɨp ud asɨk yunab; Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, kalɨp magöŋhalö ud asɨk yunab. Anɨb u, yad Jisas manö aij nɨpe u gasɨ nɨŋem, gasɨ halö nöp mɨdpin. * Mak 8:38; 1Ko 1:18-24; Ap 13:46 17 Jisas manö aij u nɨŋun nɨŋbun, God nɨpe aigöl göm nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp nɨbi bɨ aij, a gɨnab. Nɨbi bɨ gau kale gɨ aij gɨpal u nɨŋöm, God kale nɨbi bɨ kamɨŋ aij, a gagnab; kale Jisas manö aij u nɨŋ udpal u nɨŋöm, kale nɨbi bɨ kamɨŋ aij, a gɨnab. Adö anɨbu nöp, God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, “Nɨbi bɨ God Manö hagöp rö nɨŋ udnaböl gau, God kalɨp nɨbi bɨ aij, a gö, kale kamɨŋ yöl mɨdeinaböl,” a ga. * Ro 3:21-22; Hab 2:4
Nɨbi bɨ Jisas Krais nɨp nɨŋ udagnaböl gau manö kub nɨŋnaböl
18 Nɨbi bɨ God Manö nɨŋö nɨŋblap u pen nɨbi bɨ rɨmnap God nɨp gasɨ nɨŋagöm, gɨ naij göm, God Manö nɨŋö u paƚu gɨpal. Anɨb u me, God nɨpe kal göm, kalɨp manö kub hagnɨg gab. 19 God nɨpe aigale Bɨ rö mɨdöp, nɨpe ke waiö lö nɨŋbal. * Ap 14:15-17; 17:24-28 20 Nɨpe hadame dagol gau mɨnöŋ naböŋ gɨ la ñɨn u rɨkö, nɨpe God kƚö halö yabɨƚ pör pör mɨdöp u waiö mɨdö nɨŋbal. God nɨpe nan nɨhön nɨhön gɨ la gau nöp nɨŋöm, nɨpe aigale Bɨ rö mɨdöp u nɨŋblap. Nɨŋageinaböl u, nan kale. * Job 12:7-9; Sam 19:1 21 Anɨb u, God nɨp nɨŋbal u pen nɨp aij, a göm, hib nɨpe u haglö adö aragöp. Gasɨ haƚöwaƚö nɨŋöm, hauƚ alöm, sɨbön göp gau rö mɨdpal. * Ep 4:17-18 22 Hon nɨbi bɨ gasɨ aij nɨŋmɨdun, a gɨpal u pen kale nɨbi bɨ hauƚ rö mɨdpal. * Jer 10:14 1Ko 1:20 23 God pör mɨdöp u nɨp hauƚ göm, nan yɨharɨŋ rɨmnap udöm, nɨbi bɨ rö gɨ löm, wal yaur rö gɨ löm, haiŋo sara rö gɨ löm, nan anɨb gau, god hon, a göm, sabe gɨpal. * Dud 4:15-19; Sam 106:20 24 Anɨg gɨlö, God kalɨp arö gö, kale gasɨ naij yabɨƚ nɨŋöm, nɨbi si bɨ si göm, nagɨ naij adö anɨbu amöm, hañ romaŋ kale ke gɨ naij gɨpal.
25 God Manö nɨŋö u arö göm, manö piral nɨŋ udpal. God nan gɨ la gau nöp sabe göm, nɨpe nan gɨ la gau nöp hib haglö adö aröp. Pen God nan magöŋhalö gɨ la u, hib nɨpe haglö adö arböp. Hib nɨpe nöp pör pör nöp hagno adö araŋ. Anɨb unbö rö aij.
26 Kale anɨg göl gɨ naij yabɨƚ geila u me, God kalɨp arö gö, nan nable yabɨƚ göp adö u nöp gɨmɨdal. Nɨbi gau, bɨ kabö göl ud mɨdöl rö arö göm, nɨbi rɨmnap aip nagɨ naij adö rɨmnap gɨpal. 27 Bɨ gau u rö nöp, nɨbi kabö göl ud mɨdöl rö arö göm, bɨ ap bɨ ap nɨp nɨŋö mab rö inö, bɨ gau kale ke nöp gɨ naij yabɨƚ gɨpal. Anɨg göm pen ilön udpal. * Lep 18:22; 20:13; 1Ko 6:9
28 Hainö God manö nɨŋagnabun, a göm, gasɨ nɨŋla u me, God kalɨp arö gö, nan naij nan gagep kalɨp mɨdmagö pɨƚu göp gau nöp gɨpal. 29 Pen kalɨp nan naij gep adö u gasɨ añɨ u nöp lö, kale naij yabɨƚ nöp göl göm, nan gau hon nöp mɨdaŋ, a göm, gasɨ u nɨŋöl göm, haƚöwaƚö gɨ naij göl göm, gɨpal. Nɨbi bɨ nan aij kale gau yad rö lagöp a göm, gasɨ naij nɨŋöm, wip alöm, pen pen göm, piral hagöm, gasɨ naij nöp nɨŋbal. Pen, nöp hagöp yɨp hagöp, a göm, 30 nɨbi bɨ hag juöm, God nɨp mulu kal nɨŋöm, nɨbi bɨ hag pro göm, hanɨp nöp nɨbi bɨ kub, a gɨ nɨŋlaŋ, a göm, hib kale u ke dap ranbal. Gasɨ hain nɨbö adö rɨmnap nɨŋun gɨ naij gun, a göm, gasɨ kale anɨbu nöp nɨŋbal. Nɨme nap manö hagpal u rɨb jubal. 31 Kale gasɨ rɨmɨd lagöp. Manö ke hag lɨbal adö u hain gagpal. Ñɨ pai amɨlɨp apɨlɨp kale ke gau mɨdmagö lagpal. Nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋlö, mög gagöp. 32 Gɨpal anɨbu, God wasö gö ilön kub udep u nɨŋbal u pen kale ke göm aka nɨbi bɨ rɨmnap aip göm, u gɨ aij gabun, a gɨpal.

*1:1: Ap 9:15

*1:2: Ro 16:25-26

*1:5: Ap 26:16-18; Gal 2:7-9

*1:7: Nab 6:25-26

*1:9-10: Ap 19:21; Ro 15:23

*1:13: Ap 19:21

*1:16: Mak 8:38; 1Ko 1:18-24; Ap 13:46

*1:17: Ro 3:21-22; Hab 2:4

*1:19: Ap 14:15-17; 17:24-28

*1:20: Job 12:7-9; Sam 19:1

*1:21: Ep 4:17-18

*1:22: Jer 10:14 1Ko 1:20

*1:23: Dud 4:15-19; Sam 106:20

*1:27: Lep 18:22; 20:13; 1Ko 6:9