^
Jeremaia
Jeremaia 1:4-10
Ekänitä Jeremaia profet epän täkta iwoyäŋkuk
Jeremaia 7:1-15
Anutu täŋo yotta jukuman
Jeremaia 11:18-20
Jeremaia kumäŋ-kumäŋ utta man topuŋ
Jeremaia 15:15-21
Yawetä Jeremaia bänepi täŋkehärom takta man iwetkuk
Jeremaia 17:5-8
Man wakikät man täga
Jeremaia 20:7-13
Jeremaiatä Anutu bänep nadäŋ bäräpi yäŋahäŋpäŋ iwetkuk
Jeremaia 23:1-6
Intäjukun äma täga kubä api ahäwek
Jeremaia 23:23-29
Man jopi ba Anutu täŋo man bureni unita man
Jeremaia 24:1-10
Wama waki ba täga unitäŋo man wärani
Jeremaia 26:1-16
Jeremaia kumäŋ-kumäŋ utta yäŋkuŋ
Jeremaia 28:1-9
Jeremaiatä profet jopi Hanania jukuman iwetkuk
Jeremaia 31:7-13, 31-34
Anututä ämawebeniye api täŋkentäŋ yämek
Anutu täŋo ämawebetä säkgämän api itneŋ
Topmäk-topmäk mebäri kubä
Jeremaia 33:14-16
Devittä äbotken nanik intäjukun äma kubä api ahäwek