^
1 Korinä
Poli iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Poli iqu, Goti Ique “äŋguiqä” ätukqeŋqä
Qu awä äpatŋguwiŋqä (1:10-4:21)
Ämiqä huitaŋä iquauŋqä, kukŋuä mäkä huŋqeŋqä
Goti Iqueqä yäŋänäqŋqetä, suqä kŋuä äŋguä iwäsäuqetäŋi, ii Kraisi Iquvqä
Jisasi iqu, zä-huätatä äunätä, äpäkoŋgqeŋqä
Dŋä Äŋguä Iqu, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqe Vqä-quvi
Goti Iqueqä wäuŋui, qäyunä imäkqeŋqä
Ämaqä, Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauqä wäuŋuiŋqä
Korinä iu pmeqä iquauqä awä iqiŋi, suqä quvqänäŋi äwämiŋqeŋqä
Quuvqä anä eqiyätqäŋuwä iquauŋi, kukŋuä mämitqeŋqä
Huiwä iqutä, quuvqä iqutäŋi, Naqä Iqueqä yoqe, haqä mamäuqeŋqä
Suqä qokä-apäkä ämaŋqeŋqä
Goti Iqu si äänä pmatŋiŋqä äwinyäŋqä du, qeiqi pmatŋqeŋqä
Qokä-apäkä mämaŋqä iuŋqä
Naŋuä, qu goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva imäkquwi, änatuŋquäta?
Poli iqu, iqueqä wäuŋuä iutaŋä kimaŋi mämeqä ikqeŋqä
Israitqä iquauqä kaqä-kawäka quvqä imäkmiŋuwä-pa, mimäkqäŋqä
Suqä goti quaŋgä iquauŋqä qoŋä woktäuqeŋqä
Suqä, Goti Iqueqä yoqe, haqeqä mamäupŋqä imäkqeŋqä
Suqä, Goti Iqueqä yoqeŋqä aquvä qŋqeŋqä (11:2-14:40)
Suqä, nyuäŋä huäqä huätŋqeŋqä
Naqä Iqueqä ymisaŋi, qäyunä ŋqeŋqä
Dŋä Äŋguä Iqu, ne imäkatuŋquä inemäkqeŋqä
Huiwi naqä-hŋqunä eäŋqu-qe, kuapänä äuqätäŋgäwäŋu
Suqä, huiziuŋqä wiŋqeŋqä
Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui hiŋuä-tqe, suqä huiziquau ämäwqätäuä
Jisasi Iqueä yoqeŋqä aquvä äqänäpiyäŋgaŋi, suqä qäyunä imäkqäŋqe
Jisasi Iqu äpäkonätä, aŋgi ävaukqeŋqä
Ämaqä ae äpäkoŋguwä iqua, aŋgu vaupnuwäŋqäti?
Ämaqä pizqä iqua, aŋgu mävauqŋqä etaŋgutqe, änääŋqe?
Huiwä aŋgi vauqe, aaŋä huitaŋiŋqä
Jerusälemä äpmeqä iquau yätamäkqeŋqä, mbqä aquvä qäpŋqä ätukqeŋqä
Poli iqu, Korinä timäuniŋqä ätukqeŋqä
Poli iqu, qu äänä ipnuwäŋqä diŋqä, kukŋuä yäpakä ätkqeŋqä
“Ne henyqä hui mimäuqä iŋunä” tqeŋqä