^
Sam
Lomomo Ruturun
Loorong Soksoxolik At Ne Moroa
Lisingising Ti Loklok Tooro Maxantamak Suubu
Lisingising Ti Loklok Tooro Ukantinao
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Lisingising At Laradi Mekmeres
Lisingising Ti Lomokmokso
Laasen Silok At Ne Moroa Mi Laasen At Limixin
Laradi I Tong Loklox Avukat Ti Ne Moroa Ti Lomokmokso Ren
Laradi I Ngising Ne Moroa Ri Loklok Tooro
Laradi I Nunu Lolos At Ne Moroa
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising Ti Loklok Tooro
Loklok Kakapmek At Limixin
Loklok Ne Moroa I Vara I
Laradi I Nunu La I Ngising Ne Moroa
Lisingising At Laradi Manmanton Ga Tu At Lavapaase
Loxompixan At Ne Devit, Ti Lok Momo
Luruntudum Li At Ne Moroa I Lox Asuusu Laasen Silok Teren
Laulis Linga At Ne Moroa
Lisingising Ti Lok Tooro Loorong At Leesep
Moroa I Lok Tooro Loorong La Loorong I Xiv Aurut Laasen Teren
Lanteng At Laradi Mekmeres
Lisingising At Laradi Loklok Tatao Sipsip
Loorong Silok
Lisingising Ti Loklok Tatao La Logomgonga At Leeme Silok
Lisingising At Laradi Manmanton
Lisingising Emi Asu
Lisingising Ti Loklok Tooro
Laxaka At Leeme Silok Keneng At Lamanman Silok
Lisingising Ti Tong Avukat
Lisingising At Laradi I Nunu Saga At Ne Moroa
Lavapaase Asu Laxakapmek Mi Lodoxoma Xepe
Loxompixan Emi Asu
Leemi Asu Ri Luvukat At Ne Moroa
Lisingising Ti Loklok Tooro
Laxapmek At Laradi
Luvukat At Ne Moroa
Laxavaxap At Limixin Avukat La Limixin Kapmek
Lising At Laradi I Suma Losongsongot
Lelengeleng At Laradi I Suma Losongsongot
Loxompixan Emi Asu
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising At Laradi Anmeres
Lisingising At Laradi Moroa Ga Riki Xepe I Uto At Lenep Petpes
Lisingising At Laradi I Nemen At Lemenemen Kadiong
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Limixin Teren
Loklok Epot At Loorong At Leme Israel
Moroa Ik Lok Eburu Minedik
Lamgomgo Pana At Lempanga Axap
Saion Lemenemen Silok At Ne Moroa
Larangtangku At Lununu Saga At Lapnovos
Laplavang Tuturun
Lisingising Ti Doxoma Xepe Libilinga
Laxavaxap At Laradi Kapmek
Laxapmek At Limixin
Lisingising Ti Lox Asepsu I Basinge Lavamunepen
Lisingising At Laradi Ua Lentangas Teren Ga Lok Laxaurup Tin
Laradi Mamalagan Ga Paase Ri Lentangas Teren
Lisingising At Lununu Saga At Ne Moroa
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising Ti Ne Moroa Na Lox Asongot Limixin Kapmek
Lisingising Ti Loklok Aratao
Lavamunepen Diga Sak Tup Mi Limixin Me Israel
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Lununu Saga At Loklok Aratao At Ne Moroa
Lavavara Ti Ne Moroa
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Leemi Asu Mi Laramtaba Rotong Avukat
Loxompixan Emi Asu Mi Lorotong Avukat
Loxompixan Totong Avukat
Loxompixan Ti Lox Asilok Laasen At Ne Moroa
Leme Israel Diga Sak Tup Mi Lavamunepen Midi
Lerengteng Ti Loklok Tooro
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising At Laradi Amgomgo
Lisingising Ti Loorong
Levelinga Loklox Akmokso At Ne Moroa
Lisingising Ti Lox Asepmus Leme Israel
Moroa Neni Laradi Rongtonga Linga
Moroa Laradi Vatpas Asi
Loklox Amamana Xeneng At Levenaleng Songsongot
Moroa Eburu Mi Limixin Teren
Lisingising Ti Lox Asepmus Leme Israel
Lisingising Ti Vaxaru Amlong Lubung Mixin Me Israel
Loxompixan Ti Lok Katling Laaleng Silok
Moroa Neni Lamgomgo Me Vana Axap
Lisingising Ti Sak Tup Mi Lavamunepen
Lavavara Ri Loogu At Ne Moroa
Lisingising Ti Lebelen Tuntun At Leeme Silok
Lisingising Ti Loklok Tooro
Leemi Asu Mumu Ne Jerusalem
Lerengteng Ti Loklok Tooro
Loxompixan Keneng At Levenaleng Mumuat
Laxakaape At Ne Moroa Ri Ne Devit
Lanteng Ti Loorong Diga Sak Tup Min
Lisingising Ti Loklox Asu
Levelinga Mumu Ne Moroa La Limixin
Moroa Lurutu See Pe Atnedik
Loxompixan Emi Asu
Moroa Ni Loorong Silok
Moroa Ni Laradi Naba Ila Limixin Axap
Loxompixan Emi Asu
Moroa Ni Loorong Silok Ik Lok Mavana Axap
Moroa Neni Lamgomgo Ik Lok Mavana Axap
Moroa Ni Lamgomgo At Lavatbung Menemen
Moroa Ni Loorong Silok Ik Lok Pana Axap
Loxompixan Emi Asu
Laxakaape At Loorong At Leme Israel
Lisingising At Laradi Mumu Lumumuat Teren
Labalamu At Ne Moroa
Leemi Asu Ri Laradi Runtudum Li
Moroa Ga Lok Tatao Limixin Teren Me Israel
Leveloklok Anarong At Leeme Silok Ti Limixin Teren
Leme Israel Diga Rupot To At Lenep Kangka Ramtaba
Leemi Asu Ri Ne Moroa Mumu Labalamu Ren
Lisingising Ti Loklok Tooro Keneng At Leesep
Lisingising At Laradi I Ekip Tangarang Mi Lumumuat
Leeme Silok Mi Loorong Soksoxolik Teren
Leemi Asu Ri Leeme Silok
Lomomo At Laradi Nunuan
Leemi Asu Ri Lununuan At Leeme Silok
Loxompixan At Lovovolo Pe
Legesa Moroa Ruturun Mene
Laradi Ne Moroa Ga Lox Asepsu I Basinge Lanmet
Leemi Asu Ri Leeme Silok
Lisingising Ti Tong Avukat Ti Leeme Silok
Laulis Linga At Leeme Silok
Lorongtonga Res Mu Laulis Linga At Leeme Silok
Lomomo Keneng At Laulis Linga At Leeme Silok
Laradi Na Lolos Kusu Na Mumu Asu Laulis Linga At Leeme Silok
Lisingising Ti Lok Ka Lodoxoma Avukat
Tanam Tebeng Atmatkun At Laulis Linga At Leeme Silok
Laradi I Nunu Ruturun At Laulis Linga At Leeme Silok
Laradi I Raba Axap Lorooro Ren Ti Laulis Linga At Leeme Silok
Laulis Linga At Leeme Silok I Nunuan Aleng
Laulis Linga At Leeme Silok Ni In Manton
Lisingising Ti Lox Asu Lara At Loxokoxo
Laradi I Nunu At Laulis Linga At Leeme Silok
Lodoxoma At Laradi Ri Levelinga At Leeme Silok
Laxasep Boro At Laulis Linga At Leeme Silok
Laradi Na Tu Tuxuruxun At Laulis Linga At Leeme Silok
Lorongtonga Res At Laulis Linga At Leeme Silok
Langaongao Kusu Ting Tonga Res At Laulis Linga
Laulis Linga At Leeme Silok Ik Mokso
Lisingising Ti Loklox Asepsu Basinge Laniu
Lorotoro Ri Loklok Tooro
Lavavara Ri Mu Asu Laulis Linga
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising Ti Loklok Tooro
Leeme Silok Neni Lurutu See Pe Atdik
Leemi Asu Ri Lemenemen Silok Jerusalem
Lisingising Ti Labalamu
Moroa Neni Lurutu See Pe At Limixin Teren
Lixitkis Nunuan Ti Limixin At Ne Moroa
Lisingising Ti Leeme Silok Ti Sang Kobot
Leemi Asu Ri Leeme Silok Mumu Lununuan Teren
Leveloklok Anarong Boro At Leeme Silok
Lisingising Ti Lok Pe Lavamunepen Mi Limixin Me Israel
Lisingising Ti Doxoma Xepe Laxapmek
Lisingising At Laradi Nunu Ik Lok Atnaasan
Leemi Asu Ri Loogu Laplavang
I Lox Avukat At Labalamu Ela At Limixin At Ne Moroa
Lorotoro Ri Emi Asu Mi Leeme Silok
Loxompixan Ti Emi Asu
Loxompixan Ti Tong Avukat
Lanteng At Leme Israel Keneng At Loxokoxo
Lisingising Ti Tong Avukat
Lakleklen Axap Mi Loklok Tatao At Ne Moroa
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Lisingising Ti Leng Kantinao
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lisingising Ti Loklok Tooro
Lorotong Avukat At Loorong Ti Ne Moroa
Loxompixan Emi Asu
Leemi Asu Ri Ne Moroa Luntoo
Leemi Asu Ri Ne Moroa Lanaraavuk
Langavang Axap Na Emi Asu Mi Ne Moroa
Loxompixan Emi Asu
Leemi Asu Ri Leeme Silok