^
1 Korin
Yesu yolyol amɨn gen emat aŋek iyɨ dakon man dɨma pawɨgɨni
Pol da Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt
Paŋmuwukbi waseŋ kɨwit
Kristo uŋun Piŋkop dakon tapmɨm
Pol da Korin amɨn dakon nandaŋ gadat do yagɨt
Telagɨ Wup da nandaŋ kokwin tagɨsi nimɨsak
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋun Piŋkop dakon pi amɨni
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋun kɨsit kɨlda yombem
Ji Piŋkop dakon yut
Nin amɨn dakon man dɨma pawɨgɨneŋ
Amɨn Tagɨ da iyɨ pi amɨn kokwin asak
Korin amɨn da iyɨ dakon mani pawɨgɨwit
Pol da Korin amɨn iyɨ dakon aŋpak yolni do nandɨsak
Yesu yolyol amɨn aŋpak yokwi bɨkbɨknikon toŋ uŋun paŋmɨlɨp aŋ mudoni
Korin paŋmuwukbikon yumabi aŋpak tosok
Aŋpak yokwi aŋ amɨn yol mudoni
Paŋmuwukbi notji gen pikon dɨma yopni
Gɨptɨmnin uŋun Telagɨ Wup dakon yutni
Pol da mɨŋat eyo do yagɨt
Piŋkop da niaŋ egɨpneŋ do tɨlak agɨt uŋun da arɨpmon gɨn egɨpneŋ
Pol da mɨŋat eyo dɨma awit amɨn do gen yɨpgut
Bɨt kɨlapyo kokup kɨdat do parekbi dakon gen
Pol yabekbi pi aŋek tomni tɨmɨt do dɨma nandagɨt
Pol mɨŋat amɨn morapyo dakon oman amɨni egɨpgut
Nin si teban taŋek tɨmtɨm yaŋek kɨŋ tomni tagɨsi abɨdoneŋ
Nin paŋkewalon moneŋ do kaŋ kɨmotneŋ
Nin Piŋkop gat ae kokup kɨdat gat kɨsi do gawat gawat dɨma aneŋ
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop dakon man awɨgɨneŋ
Pol da Telagɨ Wup dakon but galak dakon yo gat ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon aŋpak do yagɨt
Amɨn da busuŋni wɨtjaŋ uŋun do Pol da yagɨt
Korin amɨn telagɨ jap kosit kɨlegɨkon da dɨma nawit
Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap dakon gen
Aŋpak kɨlegɨkon da Amɨn Tagɨ dakon telagɨ jap noneŋ
Telagɨ Wup da but galak do pi aneŋ do tapmɨm nimɨsak
Nin gɨptɨm kaloŋɨ kɨnda dakon dɨwatni kabɨ da ekwamaŋ
Nin amɨn do but dasi galaktaŋ yomneŋ
Kombɨ gen yok do galagɨ madep nandaneŋ
Gen ŋwakŋwarɨ yogok dakon gen
Kosit kɨlegɨkon da Piŋkop gawak ɨmneŋ
Amɨn kɨmakbi aeni kɨmoron da pɨdokdaŋ
Kristo kɨmagek kɨmoron da pɨdagɨt
Don amɨn kɨsi morap kɨmakgwit uŋun kɨmoron da pɨdokdaŋ
Gɨptɨmnin kɨmoron da pɨdokdɨsak uŋun ŋwakŋwarɨ
Pol yo ak do nandagɨt uŋun do yagɨt
Pol da Jerusalem do moneŋ paŋmuwutdaŋ uŋun do yagɨt
Pol Korin amɨn kɨŋ pɨndat do nandagɨt
Gen dɨwarɨ