^
Luukî
Enjel ngê Sekîdaiya ka kópuni vyu
Enjel ngê Méli ka kópuni vyu
Méli Elisîpet ka u ngwo loo
Méli ngê Chóó Lémi u ngwo chaa kwólu
Njon Baptist u ngwo pyodo
Sekîdaiya u wéti
Yesu Kédisu u ngwo pyodo
Sipi y꞉eey꞉ee pyu knî y꞉oo Yesu u ngwo mî m꞉uu ngópu
Yesu u pi u ngwo ntaa ngópu
Tpómu Chóó Lémi ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Njósép mupwoknî Nasalet u ngwo mê diyé dniye
Yesu ngê chóó u maa u ngwo a yó
Njon Baptist ngê Yesu u maa u ngwo a yó
Njon ngê Yesu u ngwo mbápitisîm kwólu
Yesu Kédisu u tii
Setan ngê Yesu u ngwo doo dódó
Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ u ngwo chópu
Yesu u ngwo mb꞉ii ngópu, Nasalet
Yesu ngê kmêna ngmê u ngwo ngm꞉ii kwólu
Yesu ngê Saimon u mbywé pyââ u ngwo pyi ngê
Yesu ngê Kîpêêniyêm u ngwo a kuwo ngê
Yesu ngê u mwiyémwiyé p꞉uu ndiye pyu yoo u ngwo ngmidi too
Yesu ngê pi ngmê pyi ngê, too pee mbii leprîsi u ngwo doo ya
Yesu ngê u knêyómu ya pyu u ngwo pyi ngê
Yesu ngê Lipi u ngwo ngmidi ngê
Nté kpîpîkpîpî u danêmbum
Yesu ngê lîme wo p꞉uu kópuni vyu
Yesu ngê kóó ntóó u ngwo pyi ngê
Yesu ngê u dyépi y꞉a mê miyó u ngwo ngmidi too
Yesu u ngwo dpîmo dêêpî, myedpîmo pi pyipyi
Yesu mbu paa u ngwo doo dêêpî
Yesu u dêêpî kópu dyuu
Pi u pi dyede
Nté kîgha u mgongo danêmbum
Ngomo wuwó pyu dê yi mgongo danêmbum
Yesu ngê Lóma lede yoo yi kada pini u dpodo pyu u ngwo pyi ngê
Yesu ngê kuknwe tp꞉oo u ngwo mêdê pyidu ngê
Njon Baptist ngê pi miyó Yesu ka u ngwo dy꞉ââ doo
Yesu ngê pyópuni u dono yilî chedê ngê
Pyópuni yoo Yesu p꞉uu dnye ya
Witi nt꞉ene u mgongo danêmbum
Kópuni u dîy꞉o Yesu ye doo mgongo
Witi nt꞉ene u mgongo u nt꞉u kópu
Yesu u pye ghee knî y꞉oo Yesu u ngwo dnye nmy꞉uu
Yesu ngê yópu ndîî u ngwo chedê ngê
Nkedîsa pi ngmê u danêmbum
Yesu ngê Njayidus tp꞉oo módó u ngwo mêdê pyidu ngê
Yesu ngê u dyépi y꞉a mê miyó p꞉aani p꞉aani u ngwo dy꞉ââ too
Antipas Helodi Yesu p꞉uu u ngwo doo nuw꞉o
Yesu ngê pi limo yono yono y꞉a u ngwo mbono ngê
Pita ngê Yesu p꞉uu kópuni vyu
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Yesu u dyépi pyile knî ye u mo u nâmo u ngwo mînê ghê wo
Yesu ngê tp꞉ee ngmê pyi ngê nyuno pwopwo u ngwo doo ya
Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye u pwopwo p꞉uu u ngwo ye modoo danê
Yoo yi kada wowo u danêmbum
Yesu ngê u ngwo ye vyu, yepê, N꞉ii nmî p꞉uu daa d꞉uu, nmî pee pini
Samédiya tpémi y꞉oo Yesu u wépi u ngwo pwaa ngópu
Pi ngê komo ngê kîngî vyi Yesu anî yâmuyâmu
Yesu ngê pi pyud꞉oy꞉a mê miyó yi dpodo têdê dpodo têdê u ngwo dy꞉ââ too
Yesu ka u dpodo pyu pyud꞉oy꞉a mê miyó u ngwo mêdê diyé dniye
Yesu ngê u Mî u ngwo doo chaa kîgha
Yesu pi ka vyuwo p꞉uu pi knî ye u ngwo doo mgongo
Mata mbwémi Méli yi danêmbum
Yesu ngê kópuni vyu, nmî Mî ka ngêpê p꞉uu
Yesu u pyimo Setan u pi u ngwo t꞉ee ngópu
Pi ka u kmêna u ngwo modo diyé
Pyââ ngmê ngê Yesu ka kópuni vyu, u pye p꞉uu
Yesu Njóna p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
Lam ndêndê u danêmbum
Yesu ngê Pádisi yoo dêêpî pyu yoo yi pi dmi u ngwo a ghîpî ngê
Yesu pi dódó p꞉uu u ngwo doo danêmbum
Yesu pi ka nkîngê p꞉uu u ngwo ye doo danêmbum
Yesu kmungo pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Tpile p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Daa tpile ndapî yi p꞉uu nuw꞉o u danêmbum
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye kópuni vyu, u t꞉âât꞉ââ p꞉uu
Yesu chóó u yoo yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Yesu yoo chámêchámê p꞉uu u ngwo doo danêmbum
Yesu ngê pi knî ye u ngwo vyu, yepê, Lukwe dîy꞉o dp꞉ee myeme nê
Yesu yoo yi kóté kîgha p꞉uu u ngwo doo danê
Dono kuwokuwo u danêmbum
Yesu Nju tpémi yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Yesu ngê duwoduwo módó u ngwo pyi ngê
Kwee u mgongo danêmbum
Yis u mgongo danêmbum
Keńe kwólu puu têdê u danêmbum
Pádisi knî y꞉oo k꞉omo ngê Yesu ka mbwó u ngwo yé ngópu
Yesu mgî k꞉oo ghayghay p꞉uu u ngwo ye doo danê
Yesu kada yââyââ p꞉uu u ngwo ye doo mgongo
Yesu Chóó Lémi kóó k꞉oo kmaapî ndîî p꞉uu u ngwo ye doo mgongo
Mwiyé nuw꞉o u dyimê pywuu dê
K꞉omo ntii u mgongo danêmbum
Sipi tp꞉oo l꞉âmo ngêêpî u mgongo danêmbum
Ndapî l꞉âmo ngêêpî u mgongo danêmbum
Pini n꞉ii tp꞉oo l꞉âmo a ngêpa wo u mgongo danêmbum
Lémi dódó pyu u mgongo danêmbum
Yesu ngê Pádisi yoo yi ng꞉aa dmi u ngwo t꞉ângo.
Ndáápi pini dê Lasadas yi danêmbum
Yesu ngê kópuni vyu, dono p꞉uu
Yesu ngê kópuni vyu, kêlîmî p꞉uu
Yesu ngê u yoo yi pi dmi kmîmî u ngwo ye kwódu ngê
Yesu ngê pi y꞉a u ngwo pyi ngê n꞉ii knî yi p꞉uu too pee mbii leprîsi doo ya
Chóó Lémi ngê dini ghi n꞉ii ngê u yoo chóó ada a y꞉enê
Kóté y꞉enê pyu dono u mgongo danêmbum
Pádisi pini dê tákisi ngêêpî pyu yi mgongo danêmbum
Pi knî y꞉oo yi tp꞉ee dmââdîma Yesu ka u ngwo ńuw꞉o tumo
Ndáápi ngmê u danêmbum
Yesu pyolombó u pwopwo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Yesu ngê ngwolo kopwe ngmê pyi ngê, Njédikó
Sîkiyîs u danêmbum
Yesu chóó u yoo y꞉enê p꞉uu u ngwo doo mgongo
Njedusalem u ngwo vy꞉êê ngópu
Yesu Njedusalem tpémi yi dîy꞉o u ngwo doo mbê
Yesu p꞉uu Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo u ngwo kee dniye
Yesu pini n꞉ii u pi mbêmê doo dpodo
Yesu Nju tpémi yi kada pini knî yi p꞉uu u ngwo doo mgongo
Tákisi pywupwi u danêmbum
Pyidepyide u danêmbum
Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉uu ntee pini ngê adî ya?
Yesu pi knî ye dêêpî pyu yoo yi p꞉uu u ngwo doo danê
Kuknwe ngmê ngê Chóó Lémi ka tpileni y꞉ângo
Yesu Chóó Lémi u ngomo pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo ye doo danê
Kópu dono yilî yi danêmbum
Lóma lede knî y꞉oo Njedusalem ghêlî dêpê pw꞉oo ngópu, yi kópu p꞉uu Yesu u ngwo ye doo danêmbum
Chóó Lémi u Pi Ndêndê dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé
Yesu Njedusalem u pw꞉oopw꞉oo p꞉uu u ngwo doo mgongo
Kuwókuwó wéni u t꞉âât꞉ââ u danêmbum
Kada pini knî y꞉oo Yesu u pwele u ngwo a châpwo ngópu
Njudas ngê kada pini knî ye u ngwo vyu, yepê, Yesu kwódo ngê anî ghê
Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa u nté l꞉âmol꞉âmo
Yesu u k꞉ii u kuwókuwó kmaapî u ngwo dóó ngópu
Lémilémi u danêmbum
Yesu ngê Pita ka u wópuwópu u pi u ngwo vyu
Yesu dye ghi kamî p꞉uu u ngwo doo danêmbum
Yesu Nketsemane u ngwo doon꞉aa ngêpê
Yesu u ngwo mgîmî ngópu
Pita ngê Yesu u ngwo a wópu ngê
Yesu u ngwo dnye nkwitinkwiti
Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Yesu u ngwo kóté kalê ngópu
Yesu Paléti ka u ngwo ńuw꞉o ngópu
Paléti ngê Antipas Helodi ka Yesu u ngwo dy꞉ââ ngê
Paléti ngê Yesu u vyee têdê u ngwo dy꞉ââ ngê
Yesu kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu
Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene
Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu
Yesu u ngwo a pii wo
Pi miyó dê y꞉oo Yesu u ngwo m꞉uu ngópu
Yesu ngê chóóchóó p꞉uu ndiye pyu knî ye u ngwo a kêma ngê
Yesu p꞉uu kópuni puku yedê a pyede, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo u ngwo a w꞉ee tumo
Yesu u Mî ka u ngwo kee wo