Bala koma koma se nunga saonga den saki
KAEM
 
Nu bagoso: Psa 53:1; John 1:18; Acts 17:28; Rom 1:19-20; Heb 1:1-2 (Existence)
Nu pempem bagoso, kumik menara mena: 1 Tim 1:17; Heb 1:10-12; Rev 1:8 (Eternal)
Nu kuwim suen biya te bagoso: Psa 39:7-8; Acts 17:27 (Omnipresent)
Noko bagara kelemak nunguningkiri: Isa 55:8-9; Rom 11:33-36; Pro 30:4 (Transcendant)
Nu laili se diram: Mat 5:48; 1 Peter 1:16; Rev 15:4 (Holy, righteous)
Nu sokel ago: Gen 1:1; Rom 1:20 (Omnipotent: all powerful)
Nu mel suen biya beteram: Gen 1:1-2; Heb 11:3 (Creator)
Nu mel suen biya bitarso: Psa 33:11; Pro 21:1; Acts 17:22-31; Eph 1:9-11 (Sovereign)
Nu ko munan me guruguso patawoso: Heb 13:8; James 1:17 (Unchanging)
Nu mel suen biya ko ikiso: Psa 139:1,4; Pro 15:3; Mat 10:29-30; Rom 11:33; Heb 4:13 (Omniscient: all knowing)
Nu ko den balam mu karo tuso, ale nangarak la bagoso: Psa 36:5; 1 Cor 1:9; Heb 6:18; 1 Peter 4:19; Rev 19:11 (Faithful)
Nu kariimet ninguru nunga kueso: Psa 145:8-9; Mat 7:11; 12:20; Luke 6:35-36; John 3:16; Rom 2:4; 5:8; Eph 2:4; 3:17-19; 1 John 3:1; 4:8,16,19 (Loving)
Nu kariimet nunga tuteso ale memek betera alo mu koma ikup nungarso: Nahum 1:2-3; Rom 1:18-19; Heb 9:27; 12:18,23,28-29 (Judges sin)
Nuet, Namar, Bur Laili, bare nunga bala suwanta: Mat 3:16-17; 28:19; Acts 5:3-4; Heb 1:8-12 (Trinity)
Nuet:
Nu Bur: John 4:24
Namar Jesus:
Nu Kaem tala: Mat 1:23; 18:20; 28:18-20; Luke 4:41; John 1:1-2; 8:58; 10:30-33; 16:30; 17:5; 20:28; 21:17; Heb 1:8,12; 13:8
Nu Alpha se Omega: Rev 1:8
Nu te mel suen la aratam se nu iluwoso: John 1:3; 1 Cor 8:6; Col 1:16; Heb 1:3
Nu kari ko aratam: Phil 2:6-11
Nu ko Nuet nanga kasurso: John 1:14,18; 14:7-11; Col 1:15,19; Heb 1:2-3
Noko nup bo mu “Kaem ko den”: John 1:1; Rev 19:13
Nu kariimet nunga memek siwurokko kueram: Isa 53:1-12; Luke 24:7; John 1:29; Eph 1:7; Heb 9:25-28; 10:7-10,14; 1 Peter 1:19; 3:18
Nu kueram ale aking barasam: Luke 24:39-43; John 10:18; 20:19-29; Rome 1:4; 4:25; 1 Cor 15:6,17-19
Nu duruk wonong te bagoso: Mark 16:19; John 17:5; Acts 1:9; Heb 4:14-16; 7:24-25
Nu Kris alo nunga Kari Biya: Eph 1:22 5:23; Col 1:18
Nu Bur Laili Kris alo nungarso: Mat 3:11; Luke 24:49; John 14:26; 16:7; Acts 1:8
Nu Prophet: Deut 18:15; Mat 17:5; 21:11; Luke 7:16; 13:33
Nu Priest: Heb 2:17-18; 4:14-16; 9:26; 10:12
Nu King: Isa 9:7; Jer 23:5; Dan 7:14; Mat 2:2; 21:5; 25:34; Luke 1:33; Heb 1:8; Rev 11:15; 17:14; 19:16
Nu Tutera Kari: Mat 13:40-42; 25:32; John 5:22; Acts 10:42; 17:31; Rom 2:16; 14:10; 2 Tim 4:1; Rev 20:11-15
Nu Sangaru Tata Kari: Luke 1:69; 2 Peter 1:11
Bur Laili:
Nu Kaem tala: Psa 139:7; Acts 5:3-4; 1 Cor 2:10-11
Nu sokel ago nunguning: Zech 4:6; Mat 3:11; 12:28; Luke 24:49; Acts 1:8; 2:3; 8:17-19,39; 10:38,44; 19:6
Nu Jesus ilak baga se sangam sokel tuikaso: Luke 3:22; 4:1,18; Acts 10:38
Noko ura saki: John 14:16-26; 15:26; 16:7-15; Acts 2:1-40; Rom 8:1-27; 1 Cor 12-14
Nu kariimet gomang motam iru tuso: John 6:63; 2 Cor 3:6; 1 Peter 3:18
Nu Kris alo nunga nongomang ningi bagoso ale sokel nungarso: Ezekiel 36:27; John 14:17; Rom 8:9; 1 Cor 3:16; 1 John 2:27
Nu Kris alo nunga manarso nuna Kaem ko kuriang maso: Rom 8:16; Gal 4:6; 1 John 3:24; 4:13
Nu kariimet nunga kiti guruguso: Luke 12:12; John 14:26; 16:13; Acts 8:29; 10:19-20; 13:2; 16:6; 1 Cor 2:13; 2 Peter 1:21; 1 John 2:27; Rev 22:17
Nu balu maguwura mu ikup aromemek: Mark 3:29; Acts 5:3; 7:51; Eph 4:30; 1 Thes 5:19; Heb 10:29; 1 John 5:16
KAEM KO DEN
Kaem kote tairam se memek bo mena, nunguningta se diram: Pro 30:5-6; Luke 24:44; John 5:46-47; Acts 17:11; 2 Tim 3:16; 2 Peter 1:19-21
Tom suen biya anirukko: Mat 24:35; 1 Peter 1:24-25; Rev 22:19
Sokel ago: Isa 55:10-11; Mark 4:26-29; Luke 8:11-15; Rom 1:16; Eph 5:26; 6:17; 2 Tim 3:17; Heb 4:12
Kariimet nunga sangarso: Psa 119:105,130; Mat 4:4; Luke 24:27; John 5:39-40; 15:3; 17:17; Acts 20:32; Rom 15:4; 1 Peter 2:2; 1 John 2:14
Ninguru ko ikinak ale karo tunakko: Psa 119:59-60; Mat 22:29; Col 3:16; 2 Tim 4:2; James 1:22-25
KAEM KO ENGEL
Nuna duruk wonong te bagasan: Isaiah 6; Mark 12:25; Luke 12:8; 15:7,10; Heb 12:22; Rev 7:11; 8:2
Nuna Kaem ko ura betesan: Gen 3:24; Mat 1:20; Luke 1:11,26; Acts 12:23
Nuna kariimet nunga sangorsan: Psa 91:11; Mat 2:13,19; Acts 5:19; 12:7; 27:23; Heb 1:14
SATAN SE KO ENGEL SE KO BUR MEMEK
Satan engel saki nunga giam se kowom karosan: Mat 25:41; 2 Peter 2:4; Jude 6
Nu kawel kari, Kaem ilak barimoso ale kariimet nunga maguwurokko ago kaeso: Gen 3:1,15; Mark 4:15; John 8:44; 10:10; 2 Cor 4:4; 11:14; 1 Peter 5:8; Rev 9:11; 12:9; 20:2,7-9
Nu kawel te ali imi ko supuling ko aratam bare nu uwuta me baga lagurukko: Luke 4:6; John 12:31; 16:1; Rev 20:10
Kristus noko sokel menawu kutuwurokko: Gen 3:15; Mat 25:41; 1 Cor 15:25; Thes 2:2; Heb 2:14; 1 John 3:8
Bur memek: Mat 12:43-45; Mark 1:26; 5:8-9; 7:30; 9:17; 16:9; Luke 10:19-20; Acts 8:7; 19:12-16; Eph 6:12; 1 Tim 4:1; James 2:19; Rev 16:14
KARIIMET
Kaem kota numi dora te kariimet nunga nungam: Gen 1:27-31; 2:7. Nuna nup ago: Psa 8:3-8
Kaem ko gomang mu kariimet noko ikimonko: Mat 22:37-40; John 10:10; Acts 17:26-27; Rev 21:3-4
Kariimet suen la memek beteman: Gen 6:5; Isa 53:6; Mark 7:21-23; John 2:24-25; Rom 3:23; Eph 4:18-19; 1 John 1:8
Buta se nuna kari kuera iwita: Gen 2:17; 3:1-24; Mat 8:22; John 6:53; Rom 6:23; Eph 2:1; 5:14; Col 2:13; 1 Tim 5:6; James 1:14-15; 5:20; Rev 3:1
Bare Bur ko sokel te Kristus ningi kariimet iru ko aratasan: John 1:12-13; 3:3; 2 Cor 5:17; Titus 3:5; 1 Peter 1:23; 1 John 5:1
DEN GILALONG YAWARA
Giris palaga ko den: Psa 51:17; Mat 3:2; 5:4; Luke 13:3; 15:21; 18:13; Acts 3:19; 17:30; 2 Cor 7:10
Kristus ko nangamang ningi nunguning ko den: John 3:15-16; 5:24; 11:25; 12:46; 20:31; Acts 4:12; 10:43; 16:31; Rom 10:9; 1 John 5:13-14
Anuwa marak tata ko den: Mat 28:19; Mark 16:16; John 3:5; Acts 2:38; 8:12,38; 9:18; 10:48; 16:15,33; 18:8; 19:5; 22:16; Rom 6:3; 1 Cor 12:13; Gal 3:27; Col 2:12; 1 Peter 3:21
Pempem bagara ko den: Gen 2:9; Dan 12:2; Mat 25:46; Luke 18:30; John 4:36; 5:24; 6:27,40; 10:28; 12:25; 17:3; Rom 2:7; 6:22; Gal 6:8; Titus 1:2; 1 John 2:25; 5:11-14; Jude 21; Rev 2:7; 22:1-2
MUNAN MEMEK KO DEN
Munan memek betera ko munan mu anape? Rom 14:23; Gal 3:10; James 2:10-11; 4:17; 1 John 3:4; 5:17
Munan memek nubiring tua ko den: John 5:14; 8:11; Rom 6:12; 1 Cor 15:34; Eph 4:22; Heb 12:1; 1 Peter 2:11
Munan Den 10: Exodus 20
Munan memek duap duap: Mark 7:21-22; Rom 1:29-31; 1 Cor 6:9-10; Gal 5:19-21; Eph 4:25-31; 5:3-12; Col 3:5-10; 1 Thes 4:3-8; 2 Thes 3:6-13; Rev 21:8; 22:15
Munan memek saki:
Bo buring ko den bala: Pro 10:18-21; 16:28; 2 Cor 12:20; 1 Tim 5:13
Dawur: Deut 18:10; Acts 13:6-11; Rev 21:8
Den kawel bala: Psa 34:13; Pro Col 3:9
Gagor: Pro 6:6-11; 2 Thes 3:6-12
Ining singi kager: Rom 13:13; Gal 5:15; James 4:1-2; Pro 11:17 se ko footnote ago arikko
Kaem kaem kawel nunup patowara: Psa 4:2; Acts 7:41-43; Rev 21:8
Kari kuera ko dora se bur memek arungu munakara: Deut 18:11
Munak ngual kasik bala: Mat 12:33-37; James 3; 4:13-16; Proverbs 12:18 se footnote saki ago arikko
Namotam nangamang barasa: Luke 12:15
Nangamang magara: Mat 5:22; Eph 4:26; James 1:19-20
Nainimi patowara: Pro 11:2; 16:18; Mat 23:12; James 4:16; 1 John 2:16
Nasupuling aora biya bagara: Acts 7:51; Pro 1:7 se ko footnote ago arikko
Saman katagot: Pro 5 se 6; Mat 5:28; Heb 13:4
Suwik sapara ko munan: Pro 9:7-8
Tere nana: Mat 19:18; Eph 4:28
Yu nana ngualara: Pro 20:1; 21:17; 23:20-21,29-35; 31:4-7; Eph 5:18
BAGARA AOLAK KRISTUS NINGI
Jesus kingdom ningi bagara ko munan saki balam: Matthew chapters 5-7
Bur Laili nanga sangarso se munan ningo imitang aratoso: Gal 5:22-23
Nu ana ura duap duap te betera ko mu ko sokel nangaru gurugam: 1 Cor 12-14; Rom 12:4-8; Eph 4:7-12; 1 Peter 4:10-11
Kilek ningo duap duap ko den: Rom 12; Gal 5:22-6:10; Eph 4:1-3,32; 5:1-2,15-21; 6:10-18; Col 5:1-4,12-17; 1 Thes 4:9-12; 5:12-22; 2 Peter 1:3-11
Munan gira se biya nunguning:
Kaem kua tui se ilak kapetara: Mat 22:37; John 17:23-26
Jesus kua tui se ilak kapetara: John 14:23; 15:4,9-11; 21:15; Gal 2:20; Phil 1:21; 3:7-15; 1 Peter 1:8
Bur Laili kua tui se ilak kapetara: Rom 8; Gal 5:16,22,25; Eph 4:30; 5:18
Nainimi kua tui se bagara: Mat 22:39; 5:43-44; John 13:35; 15:12; 1 Cor 13; Eph 5:2; Col 3:14; 1 Thes 3:12; 1 Peter 1:22; 1 John 3:11-24; 4:7-21
Munan saki Bur ko sokel te Kris alo nunga ningi aratoso:
Amilmil te bagara: Luke 10:20; Acts 5:41; 16:23-25; Rom 12:15; 2 Cor 6:10; Phil 4:4; 1 Thes 5:16; Heb 10:34; James 1:2-4; 1 Peter 4:12-13
Guranek: Mat 6:5-15; 7:7; 18:19; 26:41; Mark 11:24-25; Luke 18:1; John 15:7; 16:24; Acts 1:14; 4:31; Rom 8:26-27; Eph 6:18; Phil 4:6; Col 4:2-4; 1 Thes 5:17; James 5:13,16; 1 Peter 5:7; 1 John 3:22; 5:14
Ikia sinar kua tua: James 3:13-18; Proverbs 2:3-5 se ko footnote ago arikko
Ikup gia bare am sokel ago bagara: Mat 5:11-12; 10:22,39; Acts 5:41; 9:16; Rom 8:17; 2 Cor 1:3-10; 4:11; 11:23; Heb 11:25; James 1:2-4; 5:10; 1 Peter 2:20-23
Jesus ko dugu duap nguangara mena saki alo nunga maona: Mat 10:32-33; Mark 5:19; John 15:27; Acts 1:8; 4:20; 5:20-21; Rom 1:16; 2 Tim 1:8; 1 Peter 3:15
Jesus tairukko nomotam loaga se bagara: Mat 24:44; 25:13; Luke 12:37; 1 Cor 1:7; Titus 2:13; Rev 16:15; 22:20
Kaem amilmil tua: Phil 4:6; 1 Thes 5:18
Kaem bowa ningi la bagara: Pro 1:7; Mat 4:10; 10:28
Kaem kuring karo tua: Gen 6:22; 22:2-3; Mat 7:21; 12:50; John 7:17; 14:23; 15:10; Acts 5:29; Heb 5:8; James 1:22-25
Kaem per tui se nup biya tua: Mat 4:10; 14:33; 28:9; John 4:24; 20:28; Heb 1:8; 13:15; Rev 5:8-14; 14:7; 22:9
Kingdom mel gira ko betera: Mat 6:10,33; Mat 13:44-46; Col 3:2; James 4:1-6; 1 John 2:15-17
Kris saki arungu biguwura: Acts 2:42; Heb 10:25; 1 John 1:7
Kua kapara ko munan: Pro 22:4; Mat 18:4; Luke 14:10; 22:26; Rom 12:3; Phil 2:5-8; James 4:10; 1 Peter 5:5; Proverbs 11:2 se ko footnote ago arikko
Lila te saki arungu bagara: Rom 12:14-21; James 3:17-18
Manga mel ko me kua tua: Mat 6:19-24; Luke 12:13-21; James 5:1-6; Proverbs 10:15 se ko footnote ago arikko
Manga mel te saki alo nunga saonga: Mat 5:42; 6:1-4; Luke 6:38; Acts 4:34-35 11:29; 20:35; Rom 12:13; 1 Cor 16:2; 2 Cor 8:2,12-15; 9:6-7; Gal 6:10; Phil 4:16; 1 Tim 5:3; Heb 13:16; Proverbs 11:24-26 se ko footnote ago arikko
Munak ningo se diram la bala ale te saki alo nunga saonga: Eph 4:29; Col 4:6; James 1:19,26; 3:2; Proverbs 15:1 se ko footnote ago arikko
Nangamang ningi nunguning te bagara: Mat 6:25-34; 17:20; Mark 9:23; John 6:28-29; Rom 5:1; 10:17; 14:23; Gal 2:20; 5:6; Eph 6:16; Phil 3:9; Heb 10:22; 11:1-40; James 1:5-6; 1 John 3:23; 5:4-5
Nangamang suwanta bagara: John 17; Phil 2:1-2
Saki alo nangamang nungara ale nunga memek siwura: Mat 5:7; 6:14; 18:21-22; Mark 11:25; Luke 17:4; Eph 4:32; Col 3:13; James 2:12-13
Ura tata: 1 Thes 5:14; 2 Thes 3:6-12; Proverbs 6:6-11 se ko footnote ago arikko
NUWUS KUARI KURIANG ARUNGU BAGARA KO MUNAN
Kari imet numi gia ko den: Gen 2:23-24; Mark 10:6-8; Luke 20:35; 1 Cor 7:1-16,25-40; 2 Cor 6:14-15; Heb 13:4
Kari nunga den: 1 Cor 6:15-20; Eph 5:25-33; Col 3:19; 1 Thes 4:3-4; 1 Tim 2:8; Titus 2:2,6; 1 Peter 3:7
Imet nunga den: Pro 12:4; 31:10-31; 1 Cor 6:15-20; Eph 5:22-24; Col 3:18; 1 Tim 2:9-15; Titus 2:3-5; 1 Peter 3:1-6
Kuriang nunga den: Pro 10:1; Eph 6:1-3; Col 3:20
Nuam nuet nunga den: Pro 22:6; Eph 6:4; Col 3:21; Mat 15:22; Mark 5:23; Luke 15:20; Proverbs 13:1 se ko footnote ago arikko
Nuwus kuari numi betera ko den: Mat 5:31-32; 19:3-6; Mark 10:9; Rom 7:2; 1 Cor 7:10-14,39
KRIS ALO NUNUMI KAROGO BAGARA KO MUNAN
Kaem ko ura kariimet nunga den: Acts 20:17-35; 1 Cor 2:1-16; 9:19-23; 2 Cor 6:1-10; 1 Tim 3:1-16; 6:11-21; 2 Tim 2:1-20,25; Titus 4:1-5; James 3:1; 1 Peter 5:1-4
Kris alo nunga supuling nunga saonga: Mat 10:10; Rom 10:15; 15:30; 1 Cor 16:16; Gal 6:6; Phil 2:29; 1 Thes 5:12-13; 1 Tim 5:17; Heb 13:7,17
Pasa inang na ko munan: Mat 26:26; Mark 14:22; Luke 22:19; 1 Cor 10:16; 11:23
SOR SAKI
Duruk wonong:
Mat 6:20; Luke 10:20; John 14:2; Acts 7:55-56; 2 Cor 5:1; Heb 11:10; Rev 7:9 Paradise: Luke 23:43; 2 Cor 12:4; Rev 2:7
Ali imi:
Kaem ali imi beteram: Gen 1:1-2:25; Psa 8:3; 24:1-2; Acts 14:15; Heb 11:3
Kaem ali imi den ikup tuam: Gen 3:17; Rom 8:19-23
Kaem Noah ko tom te ali maguwuram: Gen 7:1-24; 2 Peter 3:6
Kaem ali ko den saki iru balam: Gen 8:21-22; 9:3-4,9-17
Kaem ali taiti iru nungokko: Isa 60:19-22; 65:17-25; Acts 3:21; 2 Peter 3:11-13; Heb 12:27-28; Rev 21:1; 22:3
Kuera nunga nuguwim (Hebrew Sheol, Greek Hades):
Luke 16:20; Acts 2:27; Rev 1:18; 6:8; 20:13
Tama biya:
Mat 3:12; 5:22,29; 10:28; 13:42; 18:9; 23:15,33; 25:41; Mark 9:43-44; Luke 12:5; James 3:6; Rev 14:10; 20:10,15; 21:8
MEL UDAGI ARATUKKO
Den maiya la chapter imi te aniso: Matthew 24-25; Mark 13; Luke 21; Revelation ko den sang
Den saki tala Jesus balam: Mat 13:36-43,47-50; Luke 17:26-37; John 14:1-3,18,28-29
Kariimet nunga bagara aolak maga sapurukko: Mat 24:12; 2 Thes 2:1-3, 9-12; 2 Tim 3:1-5,12-13; 2 Peter 3:3-7; Jude 14-19
Kari Memek Munan Kiawara ko den: 2 Thes 2:1-4,8
Kristus ilak Barimara ko Kari ko den: 1 John 2:18-19; 4:3; 2 John 7
Kristus peleruk tairukko: Mat 24-25; Mark 13; Luke 21; John 14:1-3,18,28-29; Acts 1:9-11; 3:19-21; 1 Cor 4:5; Col 3:1-4; 1 Thes 1:9-10; 2 Thes 1:6-10; 2 Tim 4:1-2; Heb 9:27,38; 2 Peter 3:8-12; Jude 14-15; Rev 1:7; 3:11-12; 16:15; 22:12,20
Kariimet kueman mu aking barasomonko: Job 19:25-27; Psa 49:15; Isa 25:6-8; 26:19-21; Dan 12:2; Mat 24:30-31,39-40; John 5:28-29; Rom 8:18-25; 1 Cor 15; Phil 3:11,21; 1 Thes 4:13-18; Rev 20:4-6
Yia tom 1000: Rev 20:1-7
Satan memek taukko: Rev 20:1-10; 11:24-25; Acts 24:15; Rom 8:22-25; 1 Cor 15:20-28, 35-38; Phil 3:20-21; 1 Thes 4:13-18
Jesus kariimet nunga tuterukko: Mat 25:31-46; 2 Thes 1:6-10; 2 Tim 4:1-2; 2 Peter 3:3-7; Jude 14-15; Rev 20:11-15
Ali iru, taiti iru, Jerusalem iru: Acts 3:19-21; 2 Peter 3:11-13; Rev 21,22
DEN IRA
Jesus ko den ira balukaso
Den ira Matthew Mark Luke
Daiga kuwim nup ago se daiga kuwim nup mena 14:7-14
Guang gigira se guang iru 9:16 2:21 5:36
Imet gerewa judge nu sangokko isarukaso 18:2-8
Imet itiwik 10 pela nunga den 25:1-13
Kari bo na inang biya beteram ale airam 14:16-24
Kari bo na muguri ningam ningi waram 13:3-8,18-23 4:3-8,14-20 8:5-8,11-15
Kari ilagala nunga dinau kari bo suwanta kote aniram 7:41-43
Kari kawam kalokko ninguru ikia taso ale kaloso 14:28-30
Kari ko namarari ilagala 21:28-32
Kari kulolo ningo arigam ale diaram 13:45-46
Kari mel ningo arigam ale giam 13:44
Kari mel ningo ningo ago bagoso, saki iru se saki gigira 13:52 n
Kari memek alo waen ningam bitarukasan 21:33-44 12:1-11 20:9-18
Kari ngualara ko mel singir biya ago 12:16-21
Kari turom aniwaram se ko bo tairam ale na tuokko isarukaso 11:5-8
Kawam kaola ko kari ilagala 7:24-27 6:46-49
King bo kagerarukko mu nu giriso ale ikia taso 14:31-33
King ko namar imet taukko se ko na biya beteman 22:2-14
Kuriang kulak ko nuet beteram awar biya namaram 15:11-32
Lam wetang te ituwura ko den 5:14-16 4:21-22 8:16; 11:33-36
Lazarus se kari kumik mel ago 16:19-31
Manga biling bo yumuram 15:8-10
Na muguri aragawoso ko den pangan 4:26-29
Samaria kari bo kari ikup tam mu saongam 10:30-37
Sipsip bo yumu namaram 18:12-14 15:4-7
Sipsip se belelek nunga den 25:31-46
Sum memek ningam ningi tarigiram 13:24-30, 36-43
Tam fig ko kausa 24:32-35 13:28-31 21:29-33
Tam fig nunguning mena ko den pangan 13:6-9
Tam mustard ko den pangan 13:31-32 4:30-32 13:18-19
Ura bitua kari kawel te kota numi ko sinar tam 16:1-8
Ura bitua kari yawara se ura bitua kari memek 24:45-51 12:42-48
Ura kari yawara mu girok ko kari biya na tuokko 17:7-10
Ura kari memek, bo gomang tua mena 18:23-35
Ura kari sinar ago bagasan 13:34-37 12:35-40
Ura kari waen ningam ningi ura beteman 20:1-16
Ura kotam mu ko ura kari manga nuguting te beteram 25:14-30 19:12-27
Waen gigira se waen iru 9:17 2:22 5:37-38
Wal ningo memek pote ningi kapaman 13:47-50
Yeast ko den pangan 13:33 13:20-21
Timeline
MEL BIBIYA ARATU NAMARAM KO YIA TOM KOMA KOMA
Kaem mel suen la nungam
Genesis 1-2
Creation
Kari ikup te dagulam
Genesis 3
The Fall
Lom biya
Genesis 6-8
The Flood
Kariimet gue pagam namaram
Genesis 10
List of Nations
Kawam kalel biya kaloman
Genesis 11
Tower of Babel
________________
Abraham Ur beteram ale Canaan namaram (B.C. 2100 iwita)
Genesis 12
Father of faith
Abraham Isaac Jacob (B.C. 2160 tai 1800 iwita)
Genesis 12-50
The Patriarchs
Joseph Egypt sor te bagaram (Nu B.C. 1805 iwita te kueram)
Genesis 37-50
Joseph
Jacob ko gue yia tom 430 iwita Egypt bagaman
Exodus
Egyptian period
________________
Moses Egypt sor te bilangaram (B.C.1450 mu te iwita)
Exodus
Moses born
Israel alo Egypt beteman arataman (B.C. 1370 mu te iwita)
Exodus
The Exodus
Israel alo Canaan ali taman (B.C. 1310-1297 mu te iwita) Joshua
Into Canaan
Kari sinar Israel alo nunga bitarman
Judges ...
Period of judges
(B.C. 1272 mu te tai kapa B.C.1050 iwita)
________________
Saul, David, Solomon king ko bagakasan
1 Samuel....
United kingdom
(B.C. 1050 mu te tai kapa 931 iwita)
Israel kelemak sanamaram se Judah kilimik
1 Kings 11...
Divided kingdom
(B.C. 931 mu te tai kapa B.C. 586 iwita)
Assyria alo Israel menawuman B.C. 722
2 Kings
Fall of Samaria
Babylon alo Jerusalem maguwuman B.C. 586
2 Kings 25
Fall of Jerusalem
Juda kariimet Babylon bagaman
Daniel...
Exile in Babylon
Juda alo nunga wonong duap te pilakasan
Ezra Nehemiah
The Return
(B.C. 538 mu te tai kapa B.C. 444 iwita)
________________
Yia B.C. 931 tai kapa 430 mu te iwita prophet saki Kaem ko den Judah se Israel kariimet nungarukasan:
Israel: Elijah, Elisha, Jonah, Amos, se Hosea
Judah: Obadiah se Joel (B.C. 835?)
Isaiah (B.C. 730 iwita duap beteram) se Micah
Nahum (B.C. 650?), Zephaniah, Jeremiah, se Habakkuk
Daniel (B.C. 600 iwita duap beteram), se Ezekiel
Haggai se Zechariah (B.C. 535 mu te tai kapa 510 iwita)
asele mom kopa te Malachi (B.C. 435 mu te iwita)
________________
Babylon mu kingdom biya bagaram, asele Persia, asele Greece, asele Rome.
Jesus bilangaram, B.C. 4 mu te iwita
Birth of Christ
Jesus temple ningi namaram, A.D. 8 mu te
Jesus in the temple
Pilate Judea sor bitua duap beteram, A.D. 26 mu te
Pilate governing Judea
Jesus Galiliee sor te ura duap beteram, A.D. 29 mu te
Public ministry of Jesus
Jesus kueram, ale aking barasam, A.D. 33 mu te
Death and resurrection
Nu day 40 ali imi te baga duruk wonong te namaram
Ascension of Jesus
________________
Korang Bur olekem alo nongote tai kaparam, A.D. 33 mu te
Pentecost
Olekem alo sor sor te geraga se Jesus ko den balukasan
Spread of the gospel
Paul Jesus ko gomang ningi nunguning aram, A.D. 34 mu te
Paul's conversion
Olekem James moman se kueram, A.D. 44 mu te
Disciple James killed
Paul sor saki te geragakaso, A.D. 46 nama 49 mu te
Paul's first journey
Jerusalem biguwura biya, Acts 15, A.D. 49 mu te
Council of Jerusalem
Paul aking sor saki te geragakaso, A.D. 49 nama 51 mu te
Paul's second journey
Paul kam maiya nuam sor saki te lagakaso, A.D. 52 nama 57
Paul's third journey
Paul Jerusalem iluman, A.D. 56-57 mu te iwita
Paul arrested
Paul Caesarea talipara ningi bagakaso, A.D. 57 nama 60
In prison in Caesarea
Nuna Paul ilak Rome namaman, A.D. 60 mu te
Taken to Rome
James, Jesus ko uria, moman se kueram, A.D. 62 mu te
James killed
Paul Rome talipara la baga moman se kueram, A.D. 66-67 mu te
Paul killed
Peter moman se kueram, A.D. 67-68 mu te iwita
Peter killed
Rome kari Titus tairam Jerusalem temple maguwuram, A.D. 70
Temple destroyed
Rome alo Kris alo ninguru nunga bita maguwukasan, A.D. 81-96
Persecution by Rome
John Patmos tual te beteman se bagakaso, A.D. 93-96 mu te
John on Patmos
John kueram, A.D. 98 mu te
Death of John
________________
“Ikialko. Ani pempem la nengerak bagirik nama tom nukum tai aratukko.”