Posanga Ipu Kapeipei Ienono Sida?
Posanga ga gid ne ipalongo gita ngan Deo:
1. Deo Tamada eine ga bedane:
OM 17.1, IM 34.6-7, Wkp 19.2, Nam 23.19, Lo 6.4, Lo 7.7-9, 2Kin 22.13,17, Jop 12.13, Sng 9.8, Sng 19.1, Sng 24.8-10, Sng 90.2, Sng 96.13, Ais 6.1-3, Ais 40.10-31, Mt 6.9, Mk 10.27, Mk 12.29-30, Lu 1.37, Lu 6.35-36, Ins 4.23-24, PA 14.14-17, PA 17.22-31, Ro 1.18-23, Ro 11.33-36, 1Ko 8.4-6, 1Ko 10.31, 2Ko 1.3, Ep 1.17, 1Ti 1.17, 1Ti 4.10, 1Ti 6.15-16, Ibr 4.13, Ibr 10.30-31, Jms 1.17, Jms 4.12, 1Pe 1.14-17, 1Pe 4.7-12, 1Pe 4.16, 1Io 1.5, 1Io 4.7-12,16, Jut 1.24-25, PM 1.8, PM 4.8-11, PM 15.3-4
2. Deo Inat, Iesus Kristus, eine ga bedane:
Iesus Kristus ei Deo Inat.
Mt 11.27-30, Mt 16.13-17, Lu 1.35, Ins 1.1-18, Ins 5.19-29, Ins 6.35-40, Ins 11.25-27, Ins 14.5-11, Ins 17.1-5, Ins 20.26-31, Ro 1.3-4, Gal 4.4-5, Kol 1.15-20, Ibr 1.1-14, Ibr 7.26-28, 1Io 5.20, PM 1.12-18
Iesus Kristus ei Deo.
Ins 1.1-2, Ins 8.58, Ins 10.30, Ins 10.38, Ins 12.44-45, Ins 14.7-10, Ins 17.5,24, Ro 9.5, 2Ko 4.4-6, Plp 2.5-11, Kol 1.15-17, Kol 2.9-10, Ibr 1.3, 1Io 2.1-2, PM 19.11-16
Deo Inat iuot eababa ta itna ipopo ei.
Mt 1.18-25, Mt 2.1-23, Lu 1.26-38, Lu 2.1-20, Ins 1.14, Gal 4.4-5, Plp 2.6-7, Ibr 2.14-18
Iesus ipaoatai gid panua ga ikado kemi ad dibala.
Mt 4.23-25, Mt 7.28-29, Mt 9.35-36, Mt 11.1-6, Lu 4.14-44, Ins 20.30-31, PA 10.36-38
Iesus ikakado uisinga busa.
Mt 8.1-15,23-33, Mt 9.1-7,18-33, Mt 12.9-14,22, Mt 14.15-32, Mt 15.22-28,32-38, Mt 17.14-18, Mt 20.29-34, Mt 21.18-22, Mk 1.21-28, Mk 7.32-37, Mk 8.1-9, Mk 8.22-25, Lu 5.4-8, Lu 7.11-15, Lu 13.10-13, Lu 14.1-4, Lu 17.12-14, Lu 22.50-51, Ins 2.1-11, Ins 4.46-54, Ins 5.5-9, Ins 9.1-7, Ins 11.11-44, Ins 21.4-6, PA 2.22
Gid madidnga tiluku Iesus ta tikeo ga ei manta imate.
Mt 26.47-68, Mt 27.1-2,11-31, Mk 14.43-65, Mk 15.1-20, Lu 22.47-53, Lu 22.6323.25, Ins 18.1-14,19-24, Ins 18.2819.16
Tipatoto Iesus ngan abei tabala.
Mt 27.32-56, Mk 15.21-41, Lu 23.26-49, Ins 19.17-37
Tidol Iesus ipat dengaeai.
Mt 27.57-66, Mk 15.42-47, Lu 23.50-56, Ins 19.38-42
Iesus idae mulian ngan ele matenga ta gid panua tigera ei.
Mt 28.1-20, Mk 16.1-8, Lu 24.1-49, Ins 20.121.14, PA 1.3-8, PA 2.24-32, PA 3.15, PA 4.10,33, PA 10.39-43, PA 13.29-39, PA 17.2-3,30-31, Ro 1.4, Ro 4.24-25, 1Ko 15.3-8,12-21, PM 1.18
Iesus iluai mulian ga ila buburiai.
Lu 24.50-51, PA 1.9-11, PA 2.32-36, PA 5.30-31, Ro 8.34, Ep 1.20-23, Plp 2.9-11, Ibr 1.3-11, Ibr 2.9, Ibr 4.14-16, Ibr 7.25-26, Ibr 10.12-14, 1Pe 3.22
3. Itautau Tutui eine ga bedane:
OM 1.2, Het 6.34, 1Sml 16.13, Sng 51.11, Sng 139.7, Ais 11.1-2, Mt 3.11, Mt 12.32, Mt 28.19, Mk 1.9-11, Mk 3.28-30, Lu 1.35, Lu 3.16, Lu 4.1, Lu 11.13, Lu 12.12, Ins 1.32-34, Ins 3.5-8, Ins 7.37-39, Ins 14.15-17,26, Ins 15.26, Ins 16.7-15, Ins 20.19-23, PA 1.4-5,8, PA 2.1-18,38-39, PA 4.31, PA 5.3-5, PA 8.14-17, PA 10.44-48, PA 13.2-4, PA 15.28, PA 16.7-10, PA 19.1-7, Ro 5.5, Ro 7.6, Ro 8.9-16,26-27, 1Ko 2.4,9-16, 1Ko 3.16, 1Ko 6.11,19, 1Ko 12.1-13, 2Ko 1.21-22, 2Ko 5.5, 2Ko 13.14, Gal 3.2-5, Gal 4.6, Gal 5.16-18,22-25, Ep 1.13-14,17, Ep 3.16, Ep 4.3-4,30, Ep 5.18-20, Ep 6.17-18, 1Te 1.5-6, 1Te 5.19, 2Te 2.13, Tt 3.5-6, Ibr 2.4, Ibr 9.14, 1Pe 1.2,11, 2Pe 1.20-21, 1Io 2.20, 1Io 3.24, 1Io 4.13, 1Io 5.6-8
4. Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot.
OM 1.1-2.25, Sng 148.3-6, Ais 40.25-28, Ais 43.15, Mt 19.4, Ins 1.3, PA 14.15, PA 17.24-26, 1Ko 8.6, Kol 1.15-16, Ibr 1.2, Ibr 11.3, PM 4.11
5. Deo imariala ngan danga toa ngada ne.
OM 8.21-22, Sng 104.10-28, Sng 145.9-16, Sng 147.8-9, Mt 6.25-34, Mt 10.29-31, PA 14.15-17, Ro 8.28, Ro 11.36, Kol 1.17, Ibr 1.3, Jms 4.13-16
Gid eababa eine ga bedane:
6. Panua toa ngada ne led idil paeamao ngan led kadonga sasat.
Ins 8.7-9, Ro 3.9-20,23, Ro 5.12, Gal 3.22, 1Io 1.8-10
7. Kadonga sat eine ga bedane:
IM 20.1-17, Snd 6.16-19, Ro 1.18-32, Ro 8.5-8, 1Ko 6.9-10, Gal 5.19-21, Ep 2.1-3, Ep 5.3-5, Kol 3.5-10, Jms 4.17, 1Pe 4.3, 1Io 2.15-17, 1Io 3.4-5
8. Panua tipapauis ngan eaba eta ibada gid mulian ngan panasnga paeamao ngan led kadonga sasat.
Mt 10.28, Mt 13.41-42, Ins 3.18-20,36, PA 17.30-31, Ro 1.18-19, Ro 6.23, 1Ko 6.9, Gal 6.7-8, Kol 3.5-6, 2Te 1.7-9, Ibr 9.27, Ibr 10.26-31, 1Pe 1.17, 1Pe 4.3-5, 1Io 5.12, Jut 1.7, PM 20.11-15
Deo inasi edap ga oaine ngan badanga gid panua mulian ngan led kadonga sasat:
9. Deo ikim tau panua toa ngada ne ta iuangga ibada gid mulian.
Sng 103.8-14, Ins 3.16, Ro 5.8, Ro 8.35-39, Ep 2.4-5, Ep 3.18-19, 1Ti 2.3-6, 2Pe 3.9, 1Io 4.9-10,16
10. Deo Inat, Iesus Kristus, imate ngan badanga gita mulian.
Mk 10.45, Ins 3.16, Ro 4.25, Ro 5.8, 1Ko 15.3-4, 2Ko 5.19-21, Gal 3.13, 1Ti 2.5-6, Ibr 2.9, Ibr 9.28, 1Pe 1.18-20, 1Pe 2.24-25, 1Pe 3.18, 1Io 2.2, PM 5.8-10
11. Oangga sai ilolo matua ngan Iesus, Iesus ele matenga ipatutui ele idil paeamao Deo imatai.
Mt 26.26-29, Ro 3.25, Ro 5.9-10, Ep 1.7, Ibr 9.11-14, 1Io 1.6-7, PM 7.14-17
12. Oangga sai ilolo matua ngan Iesus, Deo isamum ele kadonga sasat.
1Kin 8.33-40, Sng 32.1-2, Sng 103.8-12, Sng 130.1-4, Dan 9.18-19, Mai 7.18-19, Mt 26.28, Mk 11.25-26, PA 5.31, PA 10.43, PA 26.18, Ep 1.7, Ep 4.32, Kol 1.13-14, Kol 2.13-14, 1Ti 1.15-16, Ibr 10.17-18, 1Io 1.8-2.2
13. Oangga sai ilolo matua ngan Iesus, Deo ikado ei ga iuot eaba tutui imatai.
PA 13.38-39, Ro 1.16-17, Ro 3.21-26, Ro 5.1,18-19, Gal 2.16, Gal 3.6-9, Tt 3.7
14. Oangga loloda matua ngan Iesus, Deo ibada madonga pau pagita.
Ins 3.1-16, Ins 5.19-29, Ins 10.10, Ins 11.25-26, Ins 14.6, Ins 17.2-3, Ins 20.31, Ro 5.21, Ro 6.5-14, Ro 8.10-17, 2Ko 5.17, Gal 2.20, Ep 2.1-6, Kol 2.13, Kol 3.1-4, 2Ti 1.10, Tt 3.4-7, 1Pe 1.23, 1Io 5.11-13
15. Eaba sai ilolo matua ngan Iesus, Deo ikado ei ga iuot ele gergeu.
Ins 1.12-13, Ro 8.14-17, 2Ko 6.17-18, Gal 4.16-7, Ep 1.5, Ibr 12.5-11, 1Io 3.1-3
Oangga taoatai mambe Deo ikim ibada gita mulian, manta tanasi edap ga bedane:
16. Tapul loloda ngan leda kadonga sasat ta tatnan gid.
1Kin 8.46-49, Ese 18.30-32, Mt 4.17, Mk 6.12, Lu 13.1-5, Lu 15.1-31, Lu 24.45-47, PA 2.37-40, PA 3.19-20, PA 17.29-31, PA 20.21, PA 26.19-20, 2Ko 7.8-11, 2Pe 3.9, PM 9.20-21
17. Loloda matua ngan Iesus Kristus ngan badanga gita mulian.
Mk 1.15, Mk 16.16, Ins 1.12, Ins 3.15-18,36, Ins 6.47, Ins 7.38-39, Ins 14.6, Ins 20.31, PA 4.12, PA 16.30-31, Ro 3.20-22, Ro 10.9-10, Gal 2.16, Ep 2.8-9
18. Taoatoato Deo ele laulau ta tabada oatainga ngan Deo ga ngan ele kimnga.
Sng 19.7-11, Sng 119.9-11, Sng 119.89,97-105, Mt 4.1-4, Mt 5.17-20, Mt 22.29, Ins 8.31-32, Ins 20.31, Ro 15.4, Ro 16.26, 1Ko 2.12-16, Ep 6.17, Kol 3.16, 1Te 2.13, 1Ti 4.13, 2Ti 3.14-17, Ibr 4.12, 1Pe 1.22-25, 1Pe 2.2, 2Pe 1.19-21, 2Io 9-10, PM 1.3
19. Tabada paliliunga.
Mt 28.18-20, Ins 3.22, Ins 4.1-2, PA 2.37-42, PA 8.12,36-38, PA 10.44-48, PA 16.14-15,31-34, PA 19.1-7, PA 22.12-16, Ro 6.1-4, Gal 3.26-27, Kol 2.12, 1Pe 3.20-22
20. Taluplup ga loloda kelede toman ngan oaeoaeda padengada toa lolod matua ngan Iesus.
Mt 18.19-20, Ins 17.11,23, PA 2.41-47, Ro 12.4-8, Ro 15.5, 1Ko 1.10, Ep 4.11-16, Plp 2.1-2, Kol 3.15-17, Ibr 10.24-25
21. Taluplup toman ngan oaeoaeda padengada ta tabada Komunio.
Mt 26.26-30, Mk 14.22-26, Lu 22.14-20, 1Ko 10.14-22, 1Ko 11.17-34
Gita panua toa loloda matua ngan Iesus Kristus, manta tanasi edap ga bedane:
22. Talongolongo Deo Tamada ilinge ga Iesus Kristus ada Maron ilinge.
Lo 30.1-20, 1Sml 15.22, Jer 7.23-24, Ins 14.15,21,23-24, Ins 15.10-17, Ro 13.8-10, 1Pe 1.14-16, 1Io 2.3-8, 1Io 3.22-24, 2Io 1.5-6
23. Gita takimkim panua padengada.
Mt 5.43-48, Mt 22.34-40, Mk 12.28-34, Lu 10.25-37, Ins 13.34-35, Ins 14.21, Ins 15.12-17, Ro 12.9-10, Ro 13.8-10, 1Ko 13.1-3, 1Ko 16.14, Gal 5.13-15,22-23, 1Te 4.9-10, 1Pe 1.8, 1Pe 4.8, 1Io 2.9-11, 1Io 3.11-18, 1Io 4.7-21, 1Io 5.3, 2Io 1.5-6
24. Oangga takado kadonga sat, kemi ngan matada nanan posanga ga gid ne:
Sng 51.1-19, Sng 32.1-11, Ro 6.1-23, Ibr 12.1-2, Jms 4.7-10, 1Io 1.8-2.2, PM 3.19-20
25. Tasamum panua padengada led kadonga sat ngan gita.
Mt 6.12-15, Mt 18.21-35, Mk 11.25, Lu 6.37, Lu 17.3-4, Ro 12.17-21, 2Ko 2.5-11, Ep 4.31-32, Kol 3.13
Panua ga gid ne tisamum panua padengada led kadonga sasat ngan gid:
OM 50.20-21, 2Sml 19.16-23, 1Kin 1.50-53, Lu 23.34, PA 7.60, 2Ti 4.16
26. Tanasnasi Kristus ele kadonga.
Ins 13.34-35, Ins 14.27, Ro 12.9-13, Gal 5.22-26, Kol 3.12-17, 1Te 5.16-18, Tt 2.11-14, 1Pe 1.14-16, 2Pe 1.3-9
27. Gita tararing.
Gita tararing madongan?
Mt 5.44, Mt 6.5-13, Mt 7.7-11, Mt 18.19-20, Mk 1.35, Mk 11.22-25, Lu 11.1-13, Lu 18.1-8, Lu 21.36, Ins 14.13-14, Ins 15.7, Ins 16.23-26, Ro 8.26-27, Ro 12.12, Ep 2.18, Ep 6.18-20, Plp 4.6-7, Kol 4.2, 1Te 5.17, 1Ti 2.1-4,8, 1Ti 4.4-5, Ibr 4.16, Ibr 10.19-22, Jms 1.5-8, Jms 4.2-3, Jms 5.13-18, 1Pe 4.7, 1Io 3.21-22, 1Io 5.14-15
Matada inasi raring ga gid ne:
OM 32.9-12, 1Sml 1.9-18, 1Sml 2.1-10, 2Sml 7.18-29, 1Sto 29.10-19, Esr 9.5-15, Neh 2.4, Neh 9.5-37, Jer 32.16-25, Dan 9.4-19, Mt 11.25-26, Mt 14.23, Mt 19.13-15, Mk 1.35, Mk 6.46, Lu 5.16, Lu 6.12, Lu 11.1-4, Lu 22.32,39-46, Ins 11.41-42, Ins 17.1-26, PA 4.24-31, PA 16.25, PA 20.36, PA 21.5, Ro 1.9-10, Ro 10.1-2, Ro 15.30-33, 2Ko 12.7-10, Ep 1.15-20, Ep 3.14-21, Ep 6.19-20, Plp 1.3-5, Plp 1.9-11, Kol 1.9-12, Kol 4.3-4, 1Te 3.9-13, 2Te 1.11-12, 2Te 3.1-5, Ibr 5.7, Ibr 7.25
28. Taposa kemi ga ila pan Deo somisomi.
Lu 17.11-19, Ins 6.11, Ro 1.21, Ep 5.20, Plp 4.4-7, Kol 2.7, Kol 3.17, Kol 4.2, 1Te 5.18, 1Ti 2.1, 1Ti 4.4-5
29. Talualua panua padengada.
Mt 6.1-4, Mt 7.12, Mt 25.31-46, Lu 3.10-11, Lu 6.38, PA 11.27-30, 1Ko 10.24, 2Ko 8.1-15, 2Ko 9.1-15, Gal 6.9-10, Plp 4.14-19, Ibr 10.24, Ibr 13.1-3,16, Jms 1.27, Jms 2.15-16, 1Io 3.16-18
30. Tanasi kadonga ngan soanga edada mulian mao.
IM 3.11, IM 4.10, Jop 22.29, Jop 40.4, Snd 3.34, Snd 11.2, Snd 13.10, Snd 15.33, Snd 16.19, Snd 18.12, Snd 29.23, Ais 57.15, Mai 6.8, Mt 5.3-12, Mt 18.1-5, Lu 14.7-11, Lu 18.9-14, Ro 3.27, Ro 12.16, 1Ko 4.7, 2Ko 10.17-18, Gal 5.25-26, Ep 4.2, Plp 2.3-11, Kol 3.12-13, Jms 4.5-10, Jms 4.13-16, 1Pe 5.5-7
31. Talongean pat ga danga sisid tanoeai aea idada gita mao ga bedane:
Sng 49, Snd 23.4-5, Snd 30.7-9, Mt 6.19-21,24-34, Lu 12.13-21,32-34, PA 20.35, 1Ti 6.6-10,17-19, Ibr 13.5-6, Jms 2.1-9, Jms 5.1-6
32. Oangga tarangrang, tamadid ngan posanga toman ngan panua padengada mao.
Mt 5.25-26, Mt 5.38-42, Mt 18.15-17, Ro 12.14-21, 1Ko 6.1-8
33. Talolon ngan leda tibur aea madidnga kapei ga ngan gid madidnga tuangai ad pade.
Mt 22.15-22, PA 5.27-29, Ro 13.1-7, 1Ti 2.1-4, Tt 3.1, Ibr 13.17, 1Pe 2.13-17
34. Oangga tisio gita ngan naurata madidnga aea, kemi ngan matada nanan posanga ga gid ne:
Lo 16.18-20, 2Sml 23.3, Snd 17.7, Snd 22.22, Snd 29.12, Ese 45.9, 1Kin 3.5-14
35. Tararing ga ila pagid deo padengada ga ad namer mao.
IM 20.3-6, Wkp 19.4, Wkp 26.1, 2Kin 17.7-16, Sng 115.1-11, Ais 44.9-20, Jer 10.1-5, Hos 14.8, Mt 4.10, PA 17.22-31, 1Ko 5.11, 1Ko 6.9-11, 1Ko 8.1-13, 1Ko 10.1-22, 2Ko 6.14-18, Gal 5.19-21, 1Te 1.9-10, 1Io 5.21, PM 21.8, PM 22.15
36. Takado borou mao ga tabeta eaba eta ngan kadonga borou mao pade.
IM 22.18, Wkp 19.31, Wkp 20.6, Lo 18.10, 1Sml 15.23, 2Kin 17.17, 2Kin 21.6, 2Kin 23.24, 1Sto 10.13-14, Ais 8.19-22, Ais 47.8-9, Mal 3.5, PA 13.4-12, PA 19.11-20, Gal 5.19-21, PM 21.8, PM 22.15
37. Tatenai masilau ga ila pan Deo mao, be tanasi ei ele kimnga.
Lo 16.17, 1Sml 15.13-22, Sng 51.16-17, Snd 21.3, Mt 9.13, Mk 12.33, Lu 21.1-4, Ro 12.1, 1Ko 16.2, Ibr 9.610.18
38. Takado kadonga arala mao.
IM 20.14, Wkp 20.10, Snd 6.23-32, Snd 7.6-27, Jer 5.7-9, Mt 5.27-30, Ins 8.2-11, Ro 13.8-10, 1Ko 5.9-11, 1Ko 6.9-20, Gal 5.19, Ep 5.3, Kol 3.5-6, 1Te 4.1-8, Ibr 13.4, Jut 1.7
39. Talongean eau matua ipamangamanga laborada mao.
OM 9.20-25, Snd 20.1, Snd 21.17, Snd 23.19-21, Snd 23.29-35, Ais 28.7, Sav 10.17, Lu 21.34, Ro 13.13, 1Ko 5.11, 1Ko 6.9-11, Gal 5.19-21, Ep 5.18, 1Ti 3.1-3, Tt 1.7, 1Pe 4.3-5
40. Takado posanga papaeamao mao, be takado posanga kemikemi.
Wkp 19.16, Sng 15.3, Sng 34.13, Snd 13.3, Snd 17.9, Snd 21.23, Snd 25.23, Snd 26.20, Ro 1.29-30, Ep 4.29,31, Ep 5.4, Kol 3.8, 1Ti 4.12, Tt 3.2, Jms 1.26, Jms 3.9-10, Jms 4.11, 1Pe 2.1, 1Pe 3.10
41. Irangrang ngan tapakaka mao.
IM 20.16, Wkp 19.11, Sng 34.13, Snd 12.22, Snd 19.5,9,22, Sek 8.16, Ins 8.44, Ep 4.25, Kol 3.9, 1Pe 3.10, PM 21.8, PM 22.15
42. Irangrang ngan talublub mao.
IM 20.15, Wkp 19.11, Snd 29.24, Ro 13.8-9, Ep 4.28, Tt 2.10
43. Irangrang ngan tatolatola ngan naurata aea kadonga mao.
Snd 6.6-11, Snd 10.4, PA 18.1-3, 2Te 3.6-12
Gid iaoa kelede ton Kristus eine ga bedane:
44. Gid panua ngan iaoa kelede ton Kristus manta tiuot ga bedane:
Mt 16.13-20, PA 2.41-42, Ro 12.4-8, 1Ko 12.12-30, Ep 1.22-23, Ep 2.19-22, Ep 4.1-16, Kol 1.18, Ibr 10.24-25, 1Pe 2.4-10, PM 19.5-10
45. Gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus manta tiuot panua ga bedane:
PA 14.23, 1Ti 3.1-13, Tt 1.5-9
46. Gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus manta tinasnasi kadonga ga bedane:
Lu 22.24-27, PA 20.17-35, 1Te 2.1-12, 1Ti 4.6-16, 2Ti 2.1-26, 2Ti 3.104.5, Tt 2.7-8, 1Pe 5.1-4
47. Manta talolon ngan gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus.
1Ko 9.14, Gal 6.6, 1Te 5.12-13, 1Ti 5.17-20, Ibr 13.7,17
Leda madonga toman ngan sobosoboda manta iuot ga bedane:
48. Gid oaioainga manta tiuot ga bedane:
Mt 19.4-6, 1Ko 7.1-16, Ep 5.21-33, Kol 3.18-19, Tt 2.3-5, Ibr 13.4, 1Pe 3.1-7
49. Irangrang ngan taket leda oainga mao.
Mt 5.31-32, Mt 19.3-9, Mk 10.2-12, Lu 16.18, Ro 7.2-3, 1Ko 7.10-16,39
50. Gid gergeu manta tiuot ga bedane:
IM 20.12, Wkp 19.3, Lo 27.16, Snd 1.8, Snd 6.20-22, Snd 20.20, Snd 30.17, Mt 15.3-6, Lu 2.51, Ep 6.1-3, Kol 3.20, 1Ti 5.4, Ibr 12.7-11
51. Gid gergeu tamatamad ga tnatnad manta tiuot ga bedane:
Lo 4.9-10, Lo 6.4-7, Snd 22.6, Snd 13.24, Snd 19.18, Snd 22.15, Snd 23.13, Ep 6.4, Kol 3.21, 1Ti 3.4-5,12, Tt 2.4
52. Gid asapsape manta tiuot ga bedane:
PA 6.1, Ro 7.2-3, 1Ko 7.39-40, 1Ti 5.3-16, Jms 1.27
53. Oangga taplese annga, matada nanan posanga ga gid ne:
2Sto 20.1-3, Esr 8.21, Neh 1.4, Neh 9.1-2, Jer 36.9, Dan 9.3, Jol 1.13-15, Jol 2.12-15, Sek 7.5, Mt 6.16-18, Mk 2.18-20, PA 13.1-3, PA 14.23
Kadonga kulupulupu iuotot ngan gita iaoa kelede ton Kristus.
54. Taoatai mambe kadonga kulupulupu manta iuotot, be tamadid matua ngan gid kadonga toa oa.
Mk 8.31-34, Ins 16.33, Ro 5.1-5, Ro 8.18-25,28, Ro 8.35-37, Ro 12.12, 2Ko 1.3-9, 2Ko 4.16-18, 2Ko 12.7-10, Jms 1.2-4, Jms 5.13, 1Pe 1.6-9, 1Pe 2.19-24, 1Pe 4.1-2, 1Pe 5.8-10, PM 21.4
55. Manta tamadid matua ngan gid panua tipaieiei gita ngan leda kadonga lolo matua aea ngan Iesus.
Mt 5.10-12, Mk 13.9-13, Lu 12.4-9, Ins 15.18-21, Ins 16.1-4, PA 5.40-41, Ro 8.35-37, Ro 12.12-14,17-21, 1Ko 4.11-13, 2Ko 4.8-11, 2Ko 6.3-10, 2Ko 12.10, Plp 1.28-29, 2Te 1.4-8, 2Te 3.2-4, 2Ti 2.3, 2Ti 3.10-13, Ibr 10.32-39, Ibr 12.3-4, Jms 5.10, 1Pe 3.13-17, 1Pe 4.12-19, PM 2.10
56. Leda ipu eta ngan tamataud matenga mao.
Ins 6.39-40, Ins 11.17-27, Ins 14.1-4,19, Ro 8.10-11,38-39, Ro 14.7-9, 1Ko 15.12-58, 2Ko 5.1-10, Plp 1.20-24, 1Te 4.13-18, Ibr 2.14-15, PM 14.13, PM 21.1-4
57. Deo ga imadid boloma pagita ga ilualua gita.
Mt 18.19-20, Mt 28.19-20, Ins 14.16-23, Ro 8.35-39, 2Ko 6.16-18, Ep 3.17-19, Plp 4.13, Kol 2.6-7, 2Te 3.16, Ibr 13.5-6
58. Satan iloilo edap ngan paeabunga gita.
OM 3.1-5,14-15, Jop 1.6-12, Jop 2.1-7, Mt 13.19, Lu 4.1-13, Lu 22.3-4, Ins 8.42-44, 2Ko 2.10-11, 2Ko 4.4, 2Ko 11.13-15, 1Te 2.18, 2Te 2.9-12, 1Pe 5.8-9, 1Io 3.8-10, PM 12.7-12, PM 20.1-3,10
59. Deo ipamatua gita ta tamadid matua ngan Satan ga gid kadonga kulupulupu.
Mt 4.1-11, Mt 6.13, Mt 26.41, Lu 22.31-32, Ins 14.16-17, Ins 17.14-19, Ro 8.31-39, Ro 12.12, Ro 16.19-20, 1Ko 10.12-13, 1Ko 16.13, 2Ko 12.7-10, Ep 3.20-21, Ep 6.10-18, Plp 4.13, Kol 1.11-12, 1Te 3.5-8, 2Te 3.3, 2Ti 1.7-8, Ibr 2.18, Ibr 4.14-16, Ibr 12.1-2, Ibr 13.5-6, Jms 4.7-8, 1Pe 1.5, 1Pe 5.8-11, 1Io 4.4, 1Io 5.3-5,18, PM 12.7-12
60. Deo iura kapei ngan keminga gid dibala.
2Kin 5.1-14, Sng 103.3, Ais 38.1-20, Mt 4.23-25, Mt 8.16-17, Mt 9.35, Mt 11.2-5, Lu 5.17, PA 3.1-6, PA 8.4-8, PA 19.11-16, PA 28.8-9, 2Ko 12.7-10, 2Ti 4.20, Jms 5.14-15
Saoa danga ga iuot muriai?
61. Iesus ga iluai mulian tanoeai.
Mt 24.29-44, Ins 14.1-3, PA 1.10-11, PA 3.19-21, Plp 3.20-21, Kol 3.4, 1Te 1.9-10, 1Te 3.13, 1Te 4.135.11, 2Te 1.6-10, 2Te 2.1-4, 1Ti 6.13-15, 2Ti 4.8, Ibr 9.28, 2Pe 3.1-18, 1Io 3.1-3, PM 1.7, PM 22.12-13, PM 22.20
62. Deo ga ipamadid panua toa ngada ne ngan posanga.
Mt 7.21-23, Mt 12.36, Mt 16.24-27, Mt 25.31-46, Ins 3.18-21, Ins 5.24-30, PA 17.30-31, Ro 2.1-11, Ro 14.10-12, 1Ko 3.10-15, 1Ko 4.5, 2Ko 5.9-10, 2Te 1.5-10, Ibr 9.27-28, Ibr 10.26-31, 1Pe 1.17, 1Pe 4.3-5, PM 20.11-15
63. Gid panua toa lolod matua ngan Iesus ga tila timado buburiai.
Lu 12.32-34, Ins 14.1-3, 2Ko 5.1-8, Plp 1.23, Plp 3.20, 1Pe 1.4-5, PM 21.1-4, PM 21.2222.5, PM 22.14-15
64. Gid panua toa lolod matua ngan Iesus mao ga tila timado ngan dinga imperno.
Mt 10.28, Mt 13.41-42,47-50, Mt 25.41, Lu 16.23-26, Plp 3.18-19, 2Te 1.9, PM 20.10-15, PM 21.8