Näqŋqä huitaŋä-huitaŋä nätapqä pipa iquayi
Goti Iqu, tiiŋä Iqueyi
Goti Apiqu, tiiŋä Iqueyi.
Makä 10:27
Makä 12:29-30
Lukä 1:37
Lukä 6:35-36
Jonä 4:23-24
Wäuŋuiŋqä 14:14-17
Wäuŋuiŋqä 17:22-31
Romä 1:18-23
Romä 11:33-36
1 Korinä 8:4-6
2 Korinä 1:3
1 Timoti 1:17
1 Timoti 6:15-16
Hipru 4:13
Hipru 10:30-31
Jemisi 1:17
1 Pitä 1:15-17
1 Jonä 1:5
1 Jonä 4:7-12, 16
Jutä 24-25
Itkimäkqä 4:8-11
Itkimäkqä 15:3-4
Goti Iqueqä Ymeqä Iqu, tiiŋä Iqueyi.
Jisasi Kraisi Iqu, Goti Iqueqä Ymeqe.
Matiu 11:27-30
Matiu 16:13-17
Lukä 1:35
Jonä 1:1-18
Jonä 5:19-29
Jonä 6:35-40
Jonä 8:58
Jonä 11:25-27
Jonä 14:5-11
Jonä 17:1-5
Jonä 20:26-31
Wäuŋuiŋqä 3:13-16
Wäuŋuiŋqä 4:8-12
Romä 1:3-4
1 Korinä 3:10-11
2 Korinä 4:4-6
2 Korinä 5:21
Galesiya 4:4-5
Pilipai 2:5-11
Kolosi 1:15-20
Kolosi 2:9-10
Hipru 1:1-14
Hipru 7:26-28
1 Jonä 2:1-2
1 Jonä 5:20
Itkimäkqä 1:12-18
Itkimäkqä 19:11-16
Goti Iqueqä Ymeqä Iqueŋi, täkä ne eŋqä-paŋä-que ämikqe.
Matiu 1:18-25
Matiu 2:1-23
Lukä 1:26-38
Lukä 2:1-20
Jonä 1:14
Galesiya 4:4-5
Pilipai 2:6-7
Hipru 2:14-18
Jisasi Iqu ämaqeu ämotquetä, täŋä-yaŋä-täŋä iquauŋi, äŋguä iwimäkmiŋqe.
Matiu 4:23-25
Matiu 7:28-29
Matiu 9:35-36
Matiu 11:1-6
Lukä 4:14-44
Jonä 20:30-31
Wäuŋuiŋqä 10:36-38
Jisasi Iqu nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋä di, kuapänä imäkmiŋqe.
Matiu 8:1-17, 23-34
Matiu 9:1-7, 18-33
Matiu 12:9-14, 22
Matiu 14:15-32
Matiu 15:22-28, 32-38
Matiu 17:14-18
Matiu 20:29-34
Matiu 21:18-22
Makä 1:21-28
Makä 7:32-37
Makä 8:22-25
Lukä 5:4-8
Lukä 7:11-15
Lukä 13:10-13
Lukä 14:1-4
Lukä 17:12-14
Lukä 22:50-51
Jonä 2:1-11
Jonä 4:46-54
Jonä 5:5-9
Jonä 9:1-7
Jonä 11:11-44
Jonä 21:4-6
Wäuŋuiŋqä 2:22
Ämiqä iqua, Jisasi Iqu äpäkonätŋqä, guä äkiqiyäupu, kukŋuä ämitkuwi.
Matiu 26:47-68
Matiu 27:1-2, 11-31
Makä 14:43-65
Makä 15:1-20
Lukä 22:47-53
Lukä 22:63 - 23:25
Jonä 18:1-14, 19-24
Jonä 18:28 - 19:16
Jisasi Iqueŋi, zä-huätati äuekuwi.
Matiu 27:32-56
Makä 15:21-41
Lukä 23:26-49
Jonä 19:17-37
Jisasi Iqueŋi, qua äptekuwi.
Matiu 27:57-66
Makä 15:42-47
Lukä 23:50-56
Jonä 19:38-42
Jisasi Iqu äpäkonätä, aŋgi ävaukqe. Ga kuapänäŋi hiŋuä äquŋguwi.
Matiu 28:1-20
Makä 16:1-8
Lukä 24:1-49
Jonä 20:1-21:14
Wäuŋuiŋqä 1:3
Wäuŋuiŋqä 2:24-32
Wäuŋuiŋqä 3:15
Wäuŋuiŋqä 4:8-10, 33
Wäuŋuiŋqä 10:39-43
Wäuŋuiŋqä 13:29-39
Wäuŋuiŋqä 17:2-3,
Wäuŋuiŋqä 17:30-31
Romä 1:4
Romä 4:24-25
1 Korinä 15:3-8, 12-23
Itkimäkqä 1:18
Jisasi Iqu qäukuä haqä yätuŋqä aŋgi ekqe.
Lukä 24:50-51
Wäuŋuiŋqä 1:9-11
Wäuŋuiŋqä 2:32-36
Wäuŋuiŋqä 5:30-31
Romä 8:34
Epäsäsi 1:20-23
Pilipai 2:9-11
Hipru 1:3-4
Hipru 2:9
Hipru 4:14-16
Hipru 7:25-26
Hipru 10:12-14
1 Pitä 3:22
Dŋä Äŋguä Iqu, tiiŋä Iqueyi.
Matiu 28:19
Makä 1:9-11
Makä 3:28-30
Lukä 1:35
Lukä 3:16
Lukä 4:1-2
Lukä 11:13
Lukä 12:11-12
Jonä 1:32-34
Jonä 3:5-8
Jonä 7:37-39
Jonä 14:15-17, 25-26
Jonä 15:26
Jonä 16:6-15
Jonä 20:19-23
Wäuŋuiŋqä 1:4-5, 8
Wäuŋuiŋqä 2:1-18,
Wäuŋuiŋqä 2:38-39
Wäuŋuiŋqä 4:31
Wäuŋuiŋqä 5:3-5
Wäuŋuiŋqä 8:14-17
Wäuŋuiŋqä 10:44-48
Wäuŋuiŋqä 13:2-3
Wäuŋuiŋqä 15:28
Wäuŋuiŋqä 16:7-10
Wäuŋuiŋqä 19:1-7
Romä 5:5
Romä 7:6
Romä 8:9-16, 26-27
1 Korinä 2:4-5, 9-16
1 Korinä 3:16
1 Korinä 6:11, 19-20
1 Korinä 12:1-11, 13
2 Korinä 1:21-22
2 Korinä 5:5
2 Korinä 13:14
Galesiya 3:2-5
Galesiya 4:6
Galesiya 5:16-18, 22-26
Epäsäsi 1:13-14, 17
Epäsäsi 3:16
Epäsäsi 4:3-4, 30
Epäsäsi 5:18-20
Epäsäsi 6:17-18
1 Tesälonaika 1:5-6
1 Tesälonaika 5:19-20
2 Tesälonaika 2:13
Talusi 3:5-6
Hipru 2:4
Hipru 9:14
1 Pitä 1:2, 10-11
2 Pitä 1:20-21
1 Jonä 2:20
1 Jonä 3:24
1 Jonä 4:13
1 Jonä 5:6-8
Goti Iqu, nätmatqä eeqänäŋä imäkkqe.
Matiu 19:4
Jonä 1:3
Wäuŋuiŋqä 14:15
Wäuŋuiŋqä 17:24-26
1 Korinä 8:5-6
Kolosi 1:15-16
Hipru 1:2
Hipru 11:3
Itkimäkqä 4:11
Goti Iqu, nätmatqä eeqänäŋä äŋguä ämitqä.
Matiu 6:25-34
Matiu 10:29-31
Wäuŋuiŋqä 14:15-17
Romä 8:28
Romä 11:36
Kolosi 1:17
Hipru 1:3
Jemisi 4:13-16
Ämaqe, tiiŋiyi
Ämaqä eeqänäŋi, suqä quvqä-täŋi.
Jonä 8:7-9
Romä 3:9-20, 23
Romä 5:12
Galesiya 3:22
1 Jonä 1:8-10
Ämaqä suqä quvqä-täŋi, qu tiiŋi.
Romä 1:18-32
Romä 8:5-8
Galesiya 5:19-21
Epäsäsi 2:1-3
Epäsäsi 5:3-5
Kolosi 3:5-10
Jemisi 4:17
1 Pitä 4:3
1 Jonä 3:4-5
Qokä-apäki quwqä suqä quvqä duta qui imäkŋqäŋqä, yätamäkqä änä miŋqä ipnä. Goti Iqunä yätamäkqä vänä.
Matiu 10:28
Matiu 13:41-42
Jonä 3:18-20, 36
Wäuŋuiŋqä 17:30-31
Romä 1:18-19
Romä 6:23
Galesiya 6:7-8
Kolosi 3:5-6
2 Tesälonaika 1:7-9
Hipru 9:27
Hipru 10:26-31
1 Pitä 1:17
1 Pitä 4:3-5
Jutä 1:7
Itkimäkqä 20:11-15
Goti Iqu, qokä-apäkiuŋi, quwqä suqä quvqä duta qui mimäkŋqä ipŋqä diŋqe, yätamäkqä tiiŋä vänä
Goti Iqu ämaqä eeqänäŋä iuŋqä qeqä äwutätä, häŋä iqumuatätŋqä äwinyä.
Jonä 3:16
Romä 5:8
1 Timoti 2:3-6
2 Pitä 3:9
1 Jonä 4:9-10
Goti Iqueqä Ymeqä Iqu, ne häŋä inequmuatätŋqä diŋqä äpäkoŋgqe.
Makä 10:45
Jonä 3:16
Romä 4:25
Romä 5:8
1 Korinä 15:3-4
2 Korinä 5:19-21
Galesiya 3:13
1 Timoti 2:5-6
Hipru 2:9
Hipru 9:28
1 Pitä 1:18-19
1 Pitä 2:24-25
1 Pitä 3:18
1 Jonä 2:2
Itkimäkqä 5:8-10
Jisasi Iqu äpäkonätä, neqä suqä quvqeutaŋä haŋä-iqe, Iqueqä häŋeqä iokqeta huätä mamäunä.
Matiu 26:26-29
Romä 3:25
Romä 5:9-10
Epäsäsi 1:7
Hipru 9:11-14
1 Jonä 1:6-7
Itkimäkqä 7:14-17
Goti Iqu, Iqueqä äwqä tnäŋi iiqä itmäknätä, neyaqä suqä quvqe huätä ämamäunä.
Wäuŋuiŋqä 5:31
Wäuŋuiŋqä 10:43
Wäuŋuiŋqä 26:18
Epäsäsi 1:7
Epäsäsi 4:32
Kolosi 1:13-14
Kolosi 2:13-14
Hipru 10:17-18
1 Jonä 1:8-10
Goti Iqu, ne Iqueqä hiŋuiqiŋi, jänänäŋä heatuŋquä inemäkänä.
Wäuŋuiŋqä 13:38-39
Romä 1:16-17
Romä 3:21-26
Romä 5:1, 18-19
Galesiya 2:16
Galesiya 3:6-9
Talusi 3:7
Goti Iqu ne häŋä pmeqä änyä häŋä hŋqu nätapänä.
Jonä 3:1-16
Jonä 5:19-29
Jonä 10:10
Jonä 11:25-26
Jonä 14:6
Jonä 17:2-3
Jonä 20:31
Romä 5:21
Romä 6:5-14
Romä 8:10-17
2 Korinä 5:17
Galesiya 2:20
Epäsäsi 2:1-6
Kolosi 2:13
Kolosi 3:1-4
2 Timoti 1:10
Talusi 3:4-7
1 Pitä 1:22-23
1 Jonä 5:11-12
Goti Iqu, Iqueqä ymeqä heatuŋquä nemäkänä.
Jonä 1:12-13
Romä 8:14-17
Galesiya 4:6-7
Hipru 12:5-11
1 Jonä 3:1-3
Ne, Goti Iqu häŋä inequmuatätŋqä äwiŋgaŋgqeŋqä näqŋqä ämenitaŋi, äänä imäkatuŋque?
Ne, neqä suqä quvqeŋqä “oänä” ätätanä, aŋgi mimäkqä yanä.
Matiu 4:17
Makä 6:12
Lukä 13:1-5
Lukä 15:1-31
Lukä 24:45-47
Wäuŋuiŋqä 2:37-40
Wäuŋuiŋqä 3:19-20
Wäuŋuiŋqä 17:29-31
Wäuŋuiŋqä 20:21
Wäuŋuiŋqä 26:19-20
2 Korinä 7:8-11
2 Pitä 3:9
Itkimäkqä 9:20-21
Jisasi Iqu ne häŋä inequmuatätŋqeŋqe, quuvqä eqiyanä.
Jonä 1:12
Jonä 3:14-18, 36
Jonä 6:47
Jonä 14:6
Jonä 20:31
Wäuŋuiŋqä 4:12
Wäuŋuiŋqä 16:30-31
Romä 3:21-24
Romä 10:9-10
Galesiya 2:16
Epäsäsi 2:8-9
Goti Iqueŋqätä, suqä Iqu ne äänä imäkatuŋquä äwinyäŋqä iiŋqätä näqŋqä heatuŋque, Iqueqä bukiuŋi a tuanä.
Matiu 4:1-4
Matiu 5:17-20
Matiu 22:29
Jonä 8:31-32
Jonä 20:31
Wäuŋuiŋqä 20:32
Romä 15:4
Romä 16:25-26
Kolosi 3:16
1 Tesälonaika 2:13
1 Timoti 4:13
2 Timoti 3:14-17
Hipru 4:12
1 Pitä 1:22-25
2 Pitä 1:19-21
2 Jonä 1:9-10
Itkimäkqä 1:3
Ne asŋä mequanä.
Matiu 28:18-20
Jonä 3:22
Jonä 4:1-3
Wäuŋuiŋqä 2:37-41
Wäuŋuiŋqä 8:12, 36-38
Wäuŋuiŋqä 10:44-48
Wäuŋuiŋqä 16:14-15,
Wäuŋuiŋqä 16:31-33
Wäuŋuiŋqä 19:1-7
Wäuŋuiŋqä 22:12-16
Romä 6:1-4
Galesiya 3:26-27
Kolosi 2:12
1 Pitä 3:20-22
Ne quuvqä heqiyqä huizi iquatä, aquvä äqäŋguanä.
Matiu 18:19-20
Wäuŋuiŋqä 2:41-47
Romä 12:3-8
Epäsäsi 1:22-23
Epäsäsi 4:11-16
Kolosi 3:15-17
1 Timoti 4:13
Hipru 10:24-25
Ne quuvqä heqiyqä huizi iquatä äminätanä, Naqä Iqueqä ymisaŋä anä natuŋquänä.
Matiu 26:26-30
Makä 14:22-26
Lukä 22:14-20
1 Korinä 10:14-22
1 Korinä 11:17-34
Jisasi Iqueŋqä quuvqä eqiyätuŋquä iqune, tiiŋä pmetatuŋque
Ne, neqä Goti Apiquesä, Jisasi Kraisi, Naqä Iquesäŋi, yäpä iqinyä vquatuŋque.
Jonä 14:15, 21, 23-24
Jonä 15:10-17
Romä 13:8-10
1 Pitä 1:14-16
1 Jonä 2:3-8
1 Jonä 3:22-24
2 Jonä 1:5-6
Ne Goti Iqueŋqätä, ämaqeuŋqätä äneŋquä.
Matiu 5:43-48
Matiu 22:34-40
Makä 12:28-34
Lukä 10:25-37
Jonä 13:34-35
Jonä 14:21
Jonä 15:12-17
Romä 12:9-10
Romä 13:8-10
1 Korinä 13:1-3
1 Korinä 16:14
Galesiya 5:13-15
1 Tesälonaika 4:9-10
1 Pitä 1:8
1 Pitä 4:8
1 Jonä 2:9-11
1 Jonä 3:11-18
1 Jonä 4:7-21
1 Jonä 5:3
Ne suqä Kraisi Iqu imäkätŋqä-pa, imäkatuŋque.
Jonä 13:34-35
Jonä 14:27
Romä 12:9-13
Galesiya 5:22-26
Kolosi 3:12-17
1 Tesälonaika 5:16-18
Ne Goti Iquenyqä tääqä tquatŋque.
Ne tääqe, änä-änä tatŋque?
Matiu 6:5-13
Matiu 7:7-11
Matiu 18:19-20
Makä 11:24-26
Lukä 11:1-13
Lukä 18:1-8
Lukä 21:36
Jonä 14:13-14
Jonä 15:7
Jonä 16:23-28
Romä 8:26-27
Romä 12:12
Epäsäsi 2:18
Epäsäsi 6:18
Pilipai 4:6-7
Kolosi 4:2
1 Tesälonaika 5:16-18
1 Timoti 2:1-4, 8
1 Timoti 4:4-5
Hipru 4:16
Hipru 10:19-22
Jemisi 1:5-8
Jemisi 4:2-3
Jemisi 5:13-18
1 Pitä 4:7
1 Jonä 3:21-22
1 Jonä 5:14-15
Qokä-apäkä iuqä tääqä-tqe, tiiyi.
Matiu 11:25-26
Matiu 14:23
Matiu 19:13-15
Makä 1:35
Lukä 5:16
Lukä 6:12
Lukä 22:32, 39-46
Jonä 11:41-42
Jonä 17:1-26
Wäuŋuiŋqä 4:24-31
Wäuŋuiŋqä 16:25
Wäuŋuiŋqä 20:36
Wäuŋuiŋqä 21:5
Romä 1:9-10
Romä 10:1-2
Romä 15:30-33
2 Korinä 12:7-10
Epäsäsi 1:15-20
Epäsäsi 3:14-21
Epäsäsi 6:19-20
Pilipai 1:3-5, 9-11
Kolosi 1:9-12
Kolosi 4:3-4
1 Tesälonaika 3:9-13
2 Tesälonaika 1:11-12
2 Tesälonaika 3:1-5
Hipru 5:7
Hipru 7:25
Ne Goti Iqueŋi “Äŋguiqe,” änäänä tquatŋque.
Lukä 17:11-19
Jonä 6:11
Romä 1:21
Epäsäsi 5:20
Pilipai 4:4-7
Kolosi 2:7
Kolosi 3:17
Kolosi 4:2
1 Tesälonaika 5:16-18
1 Timoti 2:1
1 Timoti 4:4-5
Ne amaqä huiu yätamakqä vquatuŋque.
Matiu 6:2-4
Matiu 7:12
Matiu 25:31-46
Lukä 3:10-11
Lukä 6:38
Wäuŋuiŋqä 11:27-30
1 Korinä 10:24
2 Korinä 8:1-15
2 Korinä 9:1-15
Galesiya 6:9-10
Pilipai 4:14-19
Hipru 10:24
Hipru 13:1-3, 16
Jemisi 1:27
Jemisi 2:15-16
1 Jonä 3:16-18
Ne mändi äkittqänätanä, qeiqinyä pmetatuŋque.
Matiu 5:3-12
Matiu 18:1-5
Lukä 14:7-11
Lukä 18:9-14
Epäsäsi 4:2
Pilipai 2:3-11
Kolosi 3:12-13
Jemisi 4:5-10
1 Pitä 5:5b-7
Ne mbqä yquayä diŋqänä, kŋuä kuapänä mindqäŋqä iquatuŋque.
Matiu 6:19-21, 24-34
Lukä 12:13-21, 32-34
Wäuŋuiŋqä 20:35
1 Timoti 6:6-10, 17-19
Hipru 13:5-6
Jemisi 2:1-9
Jemisi 5:1-6
Ne suqä kukŋuä mitqeuŋi tuwä vquatŋque.
Matiu 5:25-26, 38-42
Matiu 18:15-17
Romä 12:14-21
1 Korinä 6:1-8
Ne ämineyätqäŋuwä iquauä yäpä iqi pmetatuŋque.
Matiu 22:15-22
Wäuŋuiŋqä 5:27-29
Romä 13:1-7
1 Timoti 2:1-4
Talusi 3:1-2
1 Pitä 2:13-17
Ne goti quaŋgä iquauŋqe, quuvqä maeqiyqä itqäŋu.
Matiu 4:10
Wäuŋuiŋqä 17:22-31
1 Korinä 5:11
1 Korinä 6:9-11
1 Korinä 8:1-13
1 Korinä 10:1-22
2 Korinä 6:14-18
Galesiya 5:19-21
1 Tesälonaika 1:9-10
1 Jonä 5:21
Itkimäkqä 21:8
Itkimäkqä 22:15
Ne suqä paaqä häsuäwä mimäkqä iquatŋque.
Wäuŋuiŋqä 13:4-12
Wäuŋuiŋqä 19:11-20
Galesiya 5:19-21
Itkimäkqä 21:8
Itkimäkqä 22:15
Ne naŋui, hiqäva mimäkqä itŋque.
Matiu 9:13
Makä 12:33
Romä 12:1
Hipru 9:6 - 10:18
Ne suqä huiwä yaŋä-iŋqä, Goti Iqu änätapkqe, tuwä mävqä iquatuŋque.
Matiu 5:27-30
Jonä 8:2-11
Romä 13:8-10
1 Korinä 5:9-11
1 Korinä 6:9-20
Galesiya 5:19
Epäsäsi 5:3
Kolosi 3:5-6
1 Tesälonaika 4:1-8
Hipru 13:4
Jutä 1:7
Ne eqä yäŋänäqŋqe änätanä, hiqiiyqä miqä iquatuŋque.
Romä 13:13
1 Korinä 5:11
1 Korinä 6:9-11
Galesiya 5:19-21
Epäsäsi 5:18
1 Timoti 3:1-3
Talusi 1:7
1 Pitä 4:3-5
Quuvqä heqiyqä iqua anäŋi, tii pmetpŋqe
Quuvqä heqiyqä iqua tiiŋä iquayi.
Matiu 16:13-20
Wäuŋuiŋqä 2:41-42
Romä 12:3-8
1 Korinä 12:12-30
Epäsäsi 1:22-23
Epäsäsi 2:19-22
Epäsäsi 4:1-16
Kolosi 1:18
Hipru 10:24-25
1 Pitä 2:4-10
Itkimäkqä 19:5-10
Ne quuvqä eqiyätuŋquä iqune mineyqeŋqe, ämaqä tiiŋä iquau atäuŋuä yatuŋque.
Wäuŋuiŋqä 6:1-6
Wäuŋuiŋqä 14:23
1 Timoti 3:1-13
Talusi 1:5-9
Quuvqä heqiyqä iquau miqä iqua, tiiŋä pmetpŋqe.
Matiu 28:18-20
Lukä 22:24-27
Wäuŋuiŋqä 20:17-35
1 Tesälonaika 2:1-12
1 Timoti 4:1-16
2 Timoti 2:1-26
2 Timoti 3:10 - 4:5
Talusi 2:7-8
1 Pitä 5:1-4
Ne quuvqä eqiyätuŋquä iquneqä ämineyqä iquauŋi, tiiŋä itquetuŋque.
1 Korinä 9:14
Galesiya 6:6
1 Tesälonaika 5:12-13
1 Timoti 5:17-22
Hipru 13:7, 17
Imbqua tiiŋiyi
Qokä-apäkä ae ämaŋgiyi, tiiŋiyi.
Matiu 19:4-6
1 Korinä 7:1-16
Epäsäsi 5:22-33
Kolosi 3:18-19
Talusi 2:3-5
Hipru 13:4
1 Pitä 3:1-7
Ymeqe, tiiŋiyi.
Matiu 15:3-6
Lukä 2:51
Epäsäsi 6:1-3
Kolosi 3:20
1 Timoti 5:4, 8
Hipru 12:7-11
Kanä-käna eaqu, tiiŋiyi.
Epäsäsi 6:4
Kolosi 3:21
1 Timoti 3:4-5
Yawiqe, ii tiiŋi.
Wäuŋuiŋqä 6:1
Romä 7:2-3
1 Korinä 7:39-40
1 Timoti 5:3-16
Jemisi 1:27
Ämaŋqä suqä iuŋi, apäkä iuatä, qokä iquautäŋi, huätä mändowatŋqä iqäpŋqe
Matiu 5:31-32
Matiu 19:3-9
Lukä 16:18
Romä 7:2-3
1 Korinä 7:10-16
Qokä-apäkä quuvqä heqiyqe, haŋä iqä änäänä meqäpnä
Qu täŋä-huŋqä meqŋqe, näwi imäkmbu pmapnä.
Romä 8:18-25, 28
2 Korinä 1:4
2 Korinä 4:16-18
Jemisi 1:2-4
1 Pitä 1:6-9
1 Pitä 2:19-21
1 Pitä 5:8-10
Qu himä wiuŋqä iqua quvqä witqueqŋqe, näwi imäkmbu pmapnä.
Matiu 5:10-12
Makä 13:9-13
Lukä 12:4-12
Jonä 15:18-21
Jonä 16:1-4
Wäuŋuiŋqä 5:41
Romä 8:35-37
Romä 12:12, 14, 17-21
1 Korinä 4:11-13
2 Korinä 4:8-11
2 Korinä 12:10
Pilipai 1:27-30
2 Tesälonaika 1:3-8
2 Tesälonaika 3:2-4
2 Timoti 3:10-13
Hipru 10:32-39
Hipru 12:3-4
1 Pitä 3:13-17
1 Pitä 4:12-19
Itkimäkqä 2:10
Qu äpäkoŋqäŋqe, zä miqä ipnä.
Jonä 6:39-40
Jonä 11:17-27
Jonä 14:1-4
Romä 8:10-11, 38-39
Romä 14:7-9
1 Korinä 15:12-58
2 Korinä 5:1-10
Pilipai 1:20-24
1 Tesälonaika 4:13-18
Hipru 2:14-15
Itkimäkqä 14:13
Itkimäkqä 21:1-4
Itkimäkqä 22:1-5
Goti Iqu, qutä qäqiqi äpme, yätamäkqä ävätqäuä.
Matiu 18:19-20
Matiu 28:19-20
Jonä 14:16-23
Romä 8:35-39
2 Korinä 6:16-18
Epäsäsi 3:17-19
Pilipai 4:13
Kolosi 2:6-7
2 Tesälonaika 3:16
Hipru 13:5-6
Setänä iqu, quŋi qui iwimäkätŋqä huäŋqäŋqä qävqä itqäuä.
Matiu 13:19
Lukä 4:1-13
Lukä 22:3-4
Jonä 8:42-44
2 Korinä 2:10-11
2 Korinä 4:4
2 Korinä 11:13-15
Epäsäsi 2:2
1 Tesälonaika 2:18
2 Tesälonaika 2:9-12
1 Pitä 5:8-9
1 Jonä 3:8-10
Itkimäkqä 12:7-12
Itkimäkqä 20:1-3, 10
Qu haŋä-iqä äki-äkiuta wimeqaŋgutqä iu äpakänä tqäutpŋqe, Goti Iqu yäŋänäqŋqä ävätqäuä.
Matiu 4:1-11
Matiu 6:13
Lukä 22:31-32
Jonä 17:14-19
Romä 8:31-39
Romä 12:12
Romä 16:19-20
1 Korinä 10:12-13
1 Korinä 16:13
2 Korinä 12:7-10
Epäsäsi 3:20-21
Epäsäsi 6:10-18
Pilipai 4:13
1 Tesälonaika 3:1-8
2 Tesälonaika 3:3
2 Timoti 1:7-8
Hipru 2:18
Hipru 4:14-16
Hipru 12:1-2
Jemisi 4:7
1 Pitä 1:5
1 Pitä 5:8-11
1 Jonä 4:4
1 Jonä 5:3-5
Itkimäkqä 12:7-12
Goti Iqu, ämaqä täŋä-yaqä-täŋä iuŋi, äŋguä wimäkätŋqä yäŋänäqŋqä-täŋue.
Matiu 4:23-25
Matiu 9:35
Matiu 11:2-5
Wäuŋuiŋqä 3:1-6
Wäuŋuiŋqä 8:4-8
Wäuŋuiŋqä 19:11-16
Wäuŋuiŋqä 28:8-9
1 Korinä 12:9, 29-30
2 Korinä 12:7-10
1 Timoti 5:23
2 Timoti 4:20
Jemisi 5:14-15
Qänakŋi squä timäuniqe?
Jisasi Iqu qua täuŋqä aŋgi quvepäniqe.
Matiu 24:29-44
Jonä 14:1-3
Wäuŋuiŋqä 1:10-11
Wäuŋuiŋqä 3:19-21
Pilipai 3:20-21
Kolosi 3:4
1 Tesälonaika 1:9-10
1 Tesälonaika 3:13
1 Tesälonaika 4:13 - 5:11
2 Tesälonaika 1:6-10
2 Tesälonaika 2:1-4
1 Timoti 6:13-15
2 Timoti 4:8
Hipru 9:28
2 Pitä 3:1-18
1 Jonä 3:1-3
Itkimäkqä 1:7
Itkimäkqä 22:12-13
Goti Iqu, ämaqä eeqänäŋä iuŋi, Jisasi Iquesanä iwäsäuniŋqe.
Matiu 7:21-23
Matiu 16:24-27
Matiu 25:31-46
Jonä 3:18-21
Jonä 5:24-29
Wäuŋuiŋqä 17:30-31
Romä 2:1-11
Romä 14:10-12
1 Korinä 3:10-15
1 Korinä 4:5
2 Korinä 5:9-10
2 Tesälonaika 1:5-10
Hipru 9:27-28
Hipru 10:26-31
1 Pitä 1:17
1 Pitä 4:3-5
Itkimäkqä 20:11-15
Ämaqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iqua, qäukuä haqä yätuŋqä epnuwi.
Lukä 12:32-34
Jonä 14:1-3
2 Korinä 5:1-8
Pilipai 1:23-24
1 Pitä 1:4-5
Itkimäkqä 4:1-11
Itkimäkqä 21:1-4
Itkimäkqä 21:22 - 22:5
Itkimäkqä 22:14-15
Ämaqä quuvqä maeqiyqä itqäŋuwä iqua, tä maesquä äsäŋqä iqueŋqä upnuwi.
Matiu 10:28
Matiu 13:41-42, 47-50
Matiu 25:41
Lukä 16:23-26
2 Tesälonaika 1:9
Itkimäkqä 20:11-15
Itkimäkqä 21:8